ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Muhasebesi İŞL549 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim muhasebesinin işletmelerdeki rolünü anlayarak gerçek hayata uygular
  2-Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasındaki ilişkiyi tanımlar
  3-İşletmelerde karar vermenin maliyetini ve getirisini anlar
  4-Finansal planlama ve kontrol araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenerek gerçek hayata uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1024590
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3016060
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   252
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,4 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim muhasebenin tanımı ve işletmelerdeki rolü
  2 İşletmelerde maliyet-hacim-kar analizleri
  3 Başabaş noktası analizleri
  4 İşletmelerde karar verme
  5 Yönetim kararlarında kullanılan maliyet türleri
  6 Stok planması ve kontrolü
  7 İşletmelerde Bütçe ve Bütçeleme Süreci
  8 Ara Sınav
  9 Yatırım Bütçesi
  10 Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlaması
  11 Fiyatlama
  12 Standart maliyet, tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri
  13 Standart maliyet yöntemine göre sapmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
  14 Performans Yönetimi
  15 Bilgisayarlı yönetim muhasebesi uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 15. Baskı, Kamil BÜYÜKMİRZA, Gazi Kitabevi, 2009 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Editörler: Zeki DOĞAN, Zeynep HATUNOĞLU, Lisans Yayıncılık, 2012
  Yardımcı Kitap Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, 8. Baskı, Yurdakul ÇALDAĞ, Gazi Kitabevi, 2011
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; muhasebe biliminin ürettiği bilgilerin, işletme yönetiminin karar sürecinde nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 3
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 3
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 1
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder 1
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 3
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster