ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL510 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan kaynakları yönetimi kavramını ve gelişimini açıklar
  2-İş analizi, planlama, işe alma uygulamaları, eğitim, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücretlendirme süreçlerini değerlendirir
  3-İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri ile ilgili edinilen bilgileri pratiğe aktarır
  4-İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili güncel problemleri tanımlayıp, analiz edip, çözüm alternatifleri geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2032060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3513535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   224
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,47 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Tarihsel Gelişimi
  2 İnsan Kaynakları Yönetiminin çevresi ve Etkilendiği Unsurlar
  3 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve İş Tasarımı
  4 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşe Alma Uygulamaları
  5 İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi
  6 Performans Yönetimi ve Değerlendirilmesi
  7 Kariyer Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Değerleme Sistemi ve Uygulama Örnekleri
  10 İnsan Kaynakları Yönetiminde Haklar, Yükümlülükler ve Yasaklar
  11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar
  12 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar (devam)
  13 Küreselleşme ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
  14 Proje Sunumları (İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Şirket Örnekleri)
  15 Proje Sunumları (İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Şirket Örnekleri)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. Esra ERENLER TEKMEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Uyargil, C., (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul Can, H., Kavuncubaşı, Ş. Yıldırım, S. (2012), Kamuda ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara
  Yardımcı Kitap Kocabacak, A. ve Tosun, H., (2014), Dünyaca Ünlü İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Eğitim Yayınevi, Konya Aslan, Ö. (2014), Bir İnsan Kaynakları Masalı, İş Yaşamına Dair İpuçları, Elma Yayınları, Ankara
  Döküman Powerpoint sunumları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, insan kaynakları uygulamalarının iş yaşamındaki yansımalarına ilişkin bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 2
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 2
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 1
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 2
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster