ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  STRATEJİK YÖNETİM İŞL513 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Günümüzün karmaşık ve sürekli değişen pazarlarında nasıl rekabet üstünlüğü yaratacaklarını kavrar.
  2-Örgütlerin hedeflerini tanımlar ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan stratejik araçları tasarlar.
  3-Etkili bir biçimde örgütü ve kaynaklarını yönetir.
  4-Değer yaratma ve değer dağıtma sürecinde sürekliliği sağlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   210
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı
  2 Stratejide temel kavramlar
  3 Stratejik Yönetimin temel kavramları Vizyon, Misyon, strateji, politika Örnek olay
  4 Stratejik yönetim süresi ve unsurları Örnek Olay
  5 Dış çevreniz analizi: Fırsatlar ve Tehditler
  6 İşletmenin analizi: Üstünlük ve Zayıflıklar Örnek Olay
  7 İşletme ve çevre etkileşimi: SWOT Analizi- Durum Belirleme Matrisleri Örnek Olay
  8 Ara Sınav
  9 İşletme ve çevre etkileşimi: SWOT Analizi- Durum Belirleme Matrisleri Örnek Olay
  10 Temel Stratejiler Üst Yönetim Stratejileri Örnek Olay
  11 Rekabet Stratejileri İşlevsel stratejiler Örnek Olay
  12 Stratejilerin uygulanması ve kullanılan teknikler Örnek Olay
  13 Stratejilerin uygulanması ve kullanılan teknikler Örnek Olay
  14 Stratejik değerleme ve kontrol Örnek Olay
  15 Kurumsal Yönetişim ve yönetsel etik Örnek Olay
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ela Özkan Canbolat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ülgen, H. Ve Mirze, K. 2004. İşletmelerde Stratejik Yönetim. Literatür Yayıncılık: İstanbul.
  Yardımcı Kitap Dinçer, Ö. 2007. Stratejik yönetim ve işletme politikası. Alfa Yayınları: İstanbul
  Dersin Amacı Şirketi bir bütün olarak ele alan ders, strateji ve politika oluşturma/ uygulama sürecini çözümlemeye yöneliktir. İşletmenin çeşitli işlevsel alanları bu çözümleme sürecinde analiz edilir. Şirket strateji ve politikalarını etkileyen tüm iç ve dış öğeler ele alınır. Şirketin toplum içindeki rolü irdelenir. Bu süreç içinde örnek olaylardan yola çıkılarak çözümlemeler yapılır ve kararlar tartışılır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir -
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir -
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir -
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir -
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir -
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir -
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir -
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster