ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  FİNANSAL ANALİZ İŞL517 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmenin temel finansal tablolalarını tam olarak kavrar
  2-İşletmelerin finansal yapısını etkileyen faktörleri anlar ve finansal tabloları yorumlar.
  3-Finansal analizde kullanılan teknikleri değerlendirir.
  4-Yapılan analizlere dayanarak işletmelere yönelik anlamlı sonuçlar çıkartır.
  5-Ek finansal tabloların temel özellik ve ilkelerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4024080
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 1012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   238
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,93 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansal analiz kavramı; amacı ve türleri Finansal tablo kavramı, Finansal tabloların genel özellikleri, Temel finansal tablolar
  2 Ek finansal tablolar - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu - Net işletme sermayesi değişim tablosu
  3 Ek finansal tablolar (Devam) - Özkaynaklar değişim tablosu - Satışların maliyeti tablosu - Kar dağıtım tablosu
  4 Finansal tablo analizi Oran analizi -Likidite oranları -Finansal yapı oranları -Verimlilik oranları
  5 Oran analizi (Devam) - Karlılık oranları - Büyüme oranları - Borsa performans oranları
  6 Karşılaştırmalı tablo analizi - Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi - Değişimlerin analizi Eğilim yüzdeleri(Trend) analizi - Eğilim yüzdelerinin hesaplanması - Eğilimlerin analizi
  7 Dikey yüzdeler analizi - Dikey yüzdelerin hesaplanması - Dikey yüzdelerin yorumlanması
  8 Ara Sınav
  9 Finansal tablo analiz sonuçlarının raporlanması ve yorumlanması
  10 Finansal tablo analiz sonuçlarının raporlanması ve yorumlanması
  11 Başabaş Noktası (Break ?Even) Analizi
  12 Kaldıraç analizi
  13 Uygulama Örnekleri
  14 Uygulama Örnekleri
  15 Uygulama Örnekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Erol Yener
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - Mali Tablolar Analizi, Prof.Dr.Nalan Akdoğan- Prof.Dr.OrhanSevilengül. - Principles of Corporate Finance,Richard A. Brealey, Stewart C. Meyers ve Franklin Allen, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2011. - Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 1998.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İşletmelerin finansal açıdan analiz edilmesinde yararlanılan temel tekniklerin öğretilmesi ve öğrencilerin analiz yeteneklerinin geliştirilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 3
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 3
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 3
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 3
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 4
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster