ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  FİNANSAL ANALİZ İŞL517 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmenin temel finansal tablolalarını tam olarak kavrar
  2-İşletmelerin finansal yapısını etkileyen faktörleri anlar ve finansal tabloları yorumlar.
  3-Finansal analizde kullanılan teknikleri değerlendirir.
  4-Yapılan analizlere dayanarak işletmelere yönelik anlamlı sonuçlar çıkartır.
  5-Ek finansal tabloların temel özellik ve ilkelerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1024590
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3016060
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   252
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,4 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansal analize giriş, kavramsal çerçeve, analiz türleri.
  2 Finansal analizde kullanılan temel mali tablolar; bilanço, gelir tablosu.
  3 Finansal analizde kullanılan yöntemler; karşılaştırmalı tablolar yöntemi, dikey yüzdeler yöntemi, eğilim yüzdeleri yöntemi.
  4 Analiz yöntemleri; rasyo yöntemi.
  5 Analiz yöntemleri; rasyo yöntemi.
  6 Analiz yöntemleri; rasyo yöntemi.
  7 Yönetim analizi; Başabaş noktası analizi.
  8 Ara Sınav
  9 Yönetim analizi; Kaldıraç analizi.
  10 Finansal Planlama ; Kısa vadeli finansal planlama yöntemleri
  11 Finansal Planlama; Uzun vadeli finansal planlama yöntemi
  12 Finansal planlama aracı olarak büyüme.
  13 Dönem Projesi Sunumları
  14 Dönem Projesi Sunumları
  15 Dönem Projesi Sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Erol Yener
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - Mali Tablolar Analizi, Prof.Dr.Nalan Akdoğan- Prof.Dr.OrhanSevilengül. - Principles of Corporate Finance,Richard A. Brealey, Stewart C. Meyers ve Franklin Allen, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2011. - Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 1998.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İşletmelerin finansal açıdan analiz edilmesinde yararlanılan temel tekniklerin öğretilmesi ve öğrencilerin analiz yeteneklerinin geliştirilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir -
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 4
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster