ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Lisansüstü Ders Danışmanlığı İŞL999 GÜZ-BAHAR 0+20 Z 0
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkelerini kavrar
  2-İşletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilânçonun tanımı ve temel bilânço eşitliğini kavrar
  3-Hesap kavramı ve hesapların işleyişini kavrar
  4-Muhasebe sürecini kavrar
  5-Dönen varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2041040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   226
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,53 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   0
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme ve muhasebenin tanımı, muhasebenin işlevleri
  2 Muhasebe kuramının temel özellikleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri
  3 İşletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilânçonun tanımı ve temel bilânço eşitliği
  4 Hesap kavramı ve hesapların işleyişi
  5 Muhasebe süreci ve açılış kaydının yapılması
  6 Ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesine giriş
  7 Dönem sonu (aralıklı) envanter yöntemi
  8 Ara Sınav
  9 Sürekli (devamlı) envanter yöntemi
  10 KDV hesaplarının işleyişi ve KDV tahakkuk kayıtları
  11 Hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi
  12 Menkul kıymetler ve muhasebeleştirilmesi
  13 Ticari alacaklar ve muhasebeleştirilmesi
  14 Ticari alacaklar ile ilgili özel durumlar
  15 Diğer dönen varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Emre Şahin Dölarslan

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener

  3-)Doçent Dr Ela Özkan Canbolat

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Mercan Hatipoğlu

  6-)Doktor Öğretim Üyesi Pembe Güçlü

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Burak Keskin

  8-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiller

  9-)Doktor Öğretim Üyesi Esra Erenler Tekmen

  10-)Doktor Öğretim Üyesi Selma Karabaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Muhasebe, 16. Baskı, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, 2011 Çözümlü Muhasebe Problemleri, 8. Baskı, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, 2011
  Yardımcı Kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 13. Baskı, Nalân AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, İSMMO, Yayın No:7, 2007 Genel Muhasebe, 4. Baskı, Remzi ÖRTEN, Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2007
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri, işletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilançonun tanımı ve temel bilanço eşitliği, hesap kavramı ve hesapların işleyişi, muhasebe süreci, dönen varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi hakkında detaylı bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 2
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 2
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 3
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 3
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 2
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 3
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 2
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 2
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 2
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster