ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikro İktisat İKT501 GÜZ 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tüketici dengesinin kavranması
  2-Talep fonksiyonunun ve elâstikiyetin kavranması
  3-Firma maliyetlerinin kavranması
  4-Tam rekabette hem kısa, hem uzun dönemde firma ve endüstri dengesinin kavranması
  5-Mal piyasası ve Tekel durumunda firma dengesinin kavranması
  6-Monopollü rekâbet piyasasının kavranması
  7-Duopol ve Oligopol piyasasına dâir temel modellerin kavranması
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4015050
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6017070
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   232
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,73 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Talep Teorisi: Tüketici Dengesi ve Talep Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  2 Elâstikiyet Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  3 Üretim Teorisi: Üretim Fonksiyonu ve Firma Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  4 Üretim ve Eş-ürün Eğrileri Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  5 Kısa Dönemde Maliyetler Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  6 Uzun Dönemde Maliyetler: İçsel ve dışsal ekonomiler Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  7 Kısa ve Uzun Dönemde Firma dengesi (Tam rekabette) Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  8 Ara Sınav
  9 Arz Fonksiyonu: Firma Dengesinden Firma Arz Eğrisine ve Firma Arz Eğrisinden Piyasa Arz Eğrisine Geçiş, Arz elâstikiyeti Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  10 Tekel Piyasası: Temel özellikler, Kısa Dönemde Firma Dengesi Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  11 Tekel Piyasası-Tam Rekabet Piyasası Mukâyesesi Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  12 Monopolde Reklâm, Mal ve Fiyat Farklılaştırması Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  13 Monopollü Rekâbet Piyasası Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  14 Anlaşmasız Oligopol Modelleri: Cournot, Sweezy, Chamberline, Bertrand Modelleri Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  15 Anlaşmalı Oligopolde Modeller Okuma: Modern Mikroiktisat (Koutsoyiannis)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Sevilay Sarıca
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sedat Uğur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Koutsoyiannis, A. (1997), Modern Mikro İktisat, (Terc.: Muzaffer Sarımeşeli), Gazi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Özdemir, Zekâi ve diğerleri (2003), Mikro İktisadi Analiz, Der Yayınevi.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Derste teorik ve geometrik olarak şu konuların ileri derecede analiz edilip kavranması hedeflenmektedir: Tüketici dengesi ve talep, üretim teorisi, kısa ve uzun dönemde maliyetler, tam rekabet ve firma dengesi, tekel piyasası, monopollü rekabet, duopol ve oligopol piyasası modelleri.
  Dersin İçeriği Talep teorisi; üretim teorisi; maliyet teorisi; firma teorisi; tam rekabet piyasası, firma ve endüstri dengesi; eksik rekabet piyasaları (monopol, monopollü rekabet, anlaşmalı ve anlaşmasız oligopol), firma ve endüstri dengesi; neoklasik teoriye yönelik tenkitler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 5
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme 4
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme -
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme -
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma 2
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme 5
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma 3
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma 4
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster