ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği FEL548 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Akademik çalışmalarda başarılı olmak için bağımsız akademik araştırmalar yapar.
  2-Çağdaş felsefenin konuları, kavramları ve problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Felsefede uzmanlık isteyen konular hakkında özgün yorumlar yapar.
  4-Sözel ve yazılı sunum becerisine ve etkili iletişim becerisine sahip olur.
  5-Disiplinler arası okumalar yapar ve onları felsefi problemlerle ilişkilendirir.
  6-Akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yayımlamak için gerekli olan etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1014456
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 1051470
  Toplam İş Yükü(Saat)   236
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,87 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim Nedir?, Bilimin Türleri, Bilimin Nitelikleri, Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Yöntemin Süreçleri, Nitelikleri, Bilimsel Yöntemde İspat
  2 Araştırma Nedir?, Araştırma Türleri Nelerdir?, Araştırmanın Temel Nitelikleri Nelerdir?
  3 Giriş`te Olması Gerekenler Nelerdir? -Problem -Amaç -Önem -Varsayımlar (Sayıltılar) -Sınırlılık -Tanımlar
  4 Yöntem -Araştırma Modeli -Evren ve Örneklem -Veriler ve Toplanması -Verilerin İşlenmesi -Çözümü ve Yorumlanması
  5 Evren, Örneklem, Örnekleme, Örnekleme Türleri, Örneklemin Yapılması
  6 Veriler ve Verilerin Toplanması, Veri Kaynakları, Ölçme Nedir?, Yargısal Ölçmeler Nasıl Yapılır?, Veri Toplamada Temel Yaklaşımlar Nelerdir?
  7 Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler
  8 Ara Sınav
  9 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
  10 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
  11 Yorumlama ve rapor yazımı
  12 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
  13 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
  14 Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar
  15 TÜBİTAK araştırma ve yayın kurulu yönetmeliği YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr. Abdullah Onur AKTAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Abdullah Onur Aktaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara. 2. Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 3. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları. 4. Hafner, A.W. 1998. Descriptive Statistical Techniques for Librarians. Chicago 5. Karasar, N.1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara. 6. Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, India. 7. Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir. 8. Seyidoğlu, H.2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, araştırma etiğine, akademik yazma becerisine ve araştırma topluluklarına katılmaya vurgu yapılarak yüksek lisans öğrencilerini felsefede araştırma ve ileri düzey çalışmalara hazırlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Belli başlı filozoflar ve düşünce akımlarına ilişkin bilgiye sahip olur 4
  2 Felsefi kavram ve problem bilgisine sahip olur. 5
  3 Felsefi soruşturma bilgi ve becerisini geliştirir. 5
  4 Felsefi metin analizi yapma becerisi edinir. 4
  5 Argümanların tutarlılık ve geçerliliklerini denetleme ve gösterme becerisi edinir. 3
  6 Yazılı ve sözlü olarak felsefi problem oluşturma, geliştirme, savunma ve ifade etme becerisi edinir. 3
  7 Yaşam boyu öğrenme becerisini artırır. 4
  8 Felsefi, bilimsel ve kültürel açıdan insanlık tarihindeki büyük değişim ve gelişmeleri tanır. 4
  9 Tarihsel ve kuramsal açıdan felsefi problem ve konuları birbiriyle ilişkilendirme becerisi edinir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster