ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Araştırma ve Yazım Yöntemleri COG 502 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İleri düzey coğrafya araştırma yöntemlerini tanımlar
  2-Bilgi kaynaklarını tanır ve araştırmalarına uygun bilgi kaynaklarını seçer
  3-Bilgileri sentezler, değerlendirir ve bilimsel kriterlere uygun metinler üretir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje6015050
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   160
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,33 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve teorik bilgilerin verilmesi
  2 Konunun seçilmesi, Araştırma probleminin tespiti
  3 Literatür taraması
  4 Hipotezlerin belirlenmesi
  5 Konunun kapsam ve sınırları
  6 Veri toplama yöntemleri ve yerleri
  7 Arazi araştırmaları
  8 Ara Sınav
  9 Araziden veri toplanması
  10 Araziden örnek alınması
  11 Verilere ait tablo ve grafiklerin hazırlanması, haritaların hazırlanması
  12 Veri türüne göre mekânsal analizlerin yapılması, sentez ve değerlendirme
  13 Metnin kaleme alınışı
  14 Dipnot-kaynakça yazımı
  15 Araştırma metninin yayın için hakemli dergiye gönderilmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Gümüşçü, O.2013.Coğrafya?ya Davet, Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Arı, Y. ve Kaya, İ(Ed.).2014. Coğrafya Araştırma Yöntemleri Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir 2014. Gümüşçü, O (Ed.).2013. Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir.
  Yardımcı Kitap Barzun J. H. - Graff F. (Çev. F. Dilber), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 1996. Montello Daniel R. and Sutton Paul, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, 2006. Gomez Basil and Jones John Paul -Research Methods in Geography: A Critical Introduction (Critical Introductions to Geography), 2009. Doğanay Hayati,Coğrafya?da Metodoloji, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafya bilimine özgü araştırma yöntemleri ve sürecini ileri düzeyde öğretmek.
  Dersin İçeriği Coğrafyada araştırma ve yazma yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili olarak daha ileri düzeyde gerçekleşecek doktora eğitimi için ön hazırlık sağlar. 3
  2 Coğrafya lisans eğitimi ile elde etmiş olduğu bilgileri, yüksek lisansta seçeceği çalışma alanı ile derinleştirir. 4
  3 Coğrafi Bilgi Sistemleri başta olmak üzere coğrafyanın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik imkânları kullanır ve bu konudaki yenilikleri takip eder. 4
  4 Coğrafyanın bir bilim olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği evreleri bilir ve bu evrelerin özelliklerine uygun çalışmalar planlar. 4
  5 Coğrafyanın bilgi kaynaklarına ulaşır ve yapacağı çalışmalarda bu kaynakları etkili şekilde kullanır. 4
  6 Alanı ile ilgili konularda, analiz, değerlendirme düzeyinde çalışmalar yaparak çeşitli projelere katılabilme becerisine sahip olur. 4
  7 Coğrafya ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve kullanır. 5
  8 Yapacağı çalışmaları bilimsel ahlak ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirir. 4
  9 İnterdisipliner çalışmalara katılarak, alanı ile ilgili bilgiler ile diğer disiplinlere ait bilgileri birleştirerek etkili şekilde kullanır. 5
  10 Alanındaki diğer dillerdeki yayınları ve gelişmeleri takip ederek, diğer ülkelerdeki meslektaşları veya ilgili kurumlarla bağlantı kurarak, bilgi ve görgüsünü dünya çapında geliştirmeyi öğrenir. 5
  11 Tarihi Coğrafya ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilerini geliştirerek bu konudaki çalışmalara katılır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster