ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ara Sınav
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Murat Ataol

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  4-)Doçent Dr Murat Tanrıkulu

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Neşe Duman

  6-)Doçent Dr Nazan Özür

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale

  8-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  9-)Profesör Dr Barış Taş

  10-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili olarak daha ileri düzeyde gerçekleşecek doktora eğitimi için ön hazırlık sağlar. -
  2 Coğrafya lisans eğitimi ile elde etmiş olduğu bilgileri, yüksek lisansta seçeceği çalışma alanı ile derinleştirir. -
  3 Coğrafi Bilgi Sistemleri başta olmak üzere coğrafyanın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik imkânları kullanır ve bu konudaki yenilikleri takip eder. -
  4 Coğrafyanın bir bilim olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği evreleri bilir ve bu evrelerin özelliklerine uygun çalışmalar planlar. -
  5 Coğrafyanın bilgi kaynaklarına ulaşır ve yapacağı çalışmalarda bu kaynakları etkili şekilde kullanır. -
  6 Alanı ile ilgili konularda, analiz, değerlendirme düzeyinde çalışmalar yaparak çeşitli projelere katılabilme becerisine sahip olur. -
  7 Coğrafya ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve kullanır. -
  8 Yapacağı çalışmaları bilimsel ahlak ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirir. -
  9 İnterdisipliner çalışmalara katılarak, alanı ile ilgili bilgiler ile diğer disiplinlere ait bilgileri birleştirerek etkili şekilde kullanır. -
  10 Alanındaki diğer dillerdeki yayınları ve gelişmeleri takip ederek, diğer ülkelerdeki meslektaşları veya ilgili kurumlarla bağlantı kurarak, bilgi ve görgüsünü dünya çapında geliştirmeyi öğrenir. -
  11 Tarihi Coğrafya ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilerini geliştirerek bu konudaki çalışmalara katılır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster