ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Barış Çalışmaları ULS506 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Barış bilimi ve barış çalışmalarının nasıl ortaya çıktığı ve barış biliminin temel kavramlarını, teorilerini, yaklaşımlarını ve anlayışlarını değerlendirir.
  2-Barış bilimi kavramları çerçevesinde uluslar arası çatışma ve barış ile ilgili örnek olayları analiz etmek ve barış teorilerini uygular.
  3-Barış inşası, barışı koruma, şiddetsizlik, uzlaşma, affetme, gibi kavramları açıklayarak barış oluşturmaya yönelik pratik uygulamaları tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   206
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,87 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Barış Kavramı, Barış Bilimi, Barış Paradigması
  3 Güç Kullanma ve Barış, Realizm, Devlet, Güç, Savaş
  4 Anarşi, Uluslar arası Sistem, Neo-realizm ve Eleştirileri
  5 Dünya Düzeni ve Barış, Liberal Kurumsalcılık, Uluslarararası İşbirliği, Uluslar arası Hukuk
  6 Dünya Düzeni, Birleşmiş Milletler, Barış Gücü, Barış Oluşturma
  7 Yapısalcılık, Müdahale Normları, Savaş Sonrası Barış
  8 Ara Sınav
  9 Paradigmalar, Değişim Teorileri, Barış ve Siz, İlişkisel Transformasyon
  10 İletişim, Çatışma Çözümü ve Barış, Arabuluculuk, Müzakere
  11 IInci Yol Diplomasisi, İletişim, Alternatif Müdahale Teknikleri
  12 Şiddetsizlik ve Barış, Kitlesel Eylemler, Diğer Güç Kullanma Teknikleri
  13 Kişisel ve İlişkisel Transformasyon Yoluyla Barış
  14 Bireylerin ve Toplumun Transformasyonu, Sivil Toplum Aktörleri
  15 Barış Atölyesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr.Sezai ÖZÇELİK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Eds). 2007. Leashing the Dogs of War (LDW in syllabus) Washington, DC: USIP Press. 2- John Paul Lederach. 2005. The Moral Imagination: The art and soul of peacebuilding. New York, NY: Oxford University Press. 3- David Cortright. 2009. Gandhi and Beyond: Nonviolence for a new political age. 2nd Edition. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
  Yardımcı Kitap 1. Edward Hallett Carr. 1964. The Twenty Years Crisis: An introduction to the study of international relations. New York, NY: Harper & Row Publishers, Inc. 2. Hanh, Thich Nhat. 1987. Being Peace. Parallax Press.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere barış bilimi ve barış çalışmaları kavramlarını öğretmektir. Barış Bilimine Giriş dersinin amacı öğrencilere barış bilimi ve barış çalışmaları hakkında temel bilgiler vermek ve öğrencileri öğretim sonrası mesleki hayata daha iyi hazırlamaktır.
  Dersin İçeriği Barış Kavramı, Barış Bilimi, Barış Paradigması Güç Kullanımı ve Barış, Gerçekçilik, Devlet, Güç, Savaş Anarşi, Uluslararası Sistem, Neo-Gerçekçilik ve Eleştiri Dünya Düzeni ve Barış, Liberal Kurumsalcılık, Uluslararası İşbirliği, Uluslararası Hukuk Dünya Düzeni, Birleşmiş Milletler, Barışı Koruma, Barış İnşası Yapısalcılık, Müdahale Normları, Savaş Sonrası Barış Paradigmalar, Değişim Teorileri, Barış ve Siz, İlişkisel Dönüşüm İletişim, Uyuşmazlık Çözümü ve Barış, Arabuluculuk, Müzakere İkinci Bölüm Diplomasi, İletişim, Alternatif Müdahale Teknikleri Şiddetsizlik ve Barış, Büyük Hareketler, Diğer Güç Kullanım Teknikleri Kişisel ve İlişkisel Dönüşüm Yoluyla Barış Bireylerin ve Toplumun Dönüşümü, Sivil Toplum Aktörleri Barış Atölyesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster