ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Çevre Siyaseti ULS507 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci, çevre sorunlarını küresel ölçekte yorumlar.
  2-Öğrenci uluslararası çevre politikalarını, etkinliğini ve alternatif politikaları tartışır.
  3-Öğrenci, uluslararası çevre hukukunu ve anlaşmalarını yorumlar.
  4-Öğrenci, dünyadaki çevre yönetim sistemlerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   206
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,87 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Ekoloji Bilimi ve Paradigması
  3 Dünyada Çevre Sorunları
  4 Küreselleşme ve Çevre
  5 Uluslararası Çevre Hakkı ve Çevre Etiği
  6 Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma
  7 Uluslararası Çevre Hukuku
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Çevre Görüşmeleri, Sözleşmeleri ve Anlaşmaları
  10 AB Çevre Politikası
  11 Uluslararası Çevre Politikaları Aktörleri ve Araçları
  12 Küreselleşme, Çevre Politikaları ve Uluslar arası Sistem
  13 Üçüncü Dünya, Türkiye ve Uluslar arası Çevre Sorunlarının Yansıması
  14 Yeni Ekolojik Düzen ve Ekolojik Bir Toplum
  15 İklim Değişikliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr.Sezai ÖZÇELİK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çevre Politikası, Ruşen Keleş/Can Hamamcı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009. 2. Ayşegül KAPLAN, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, No.18, 1997.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin, ekolojik sistem ile insan yapısı sistem arasındaki ilişkileri ve ilişkilere yön veren düşünce ve eylemleri sorgulamalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Derse Giriş Bilgileri Ekoloji Bilimi ve Paradigması Dünyada Çevre Sorunları Küreselleşme ve Çevre Uluslar arası Çevre Hakkı ve Çevre Etiği Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Uluslar arası Çevre Hukuku Uluslar arası Çevre Görüşmeleri, Sözleşmeleri ve Anlaşmaları AB Çevre Politikası Uluslar arası Çevre Politikaları Aktörleri ve Araçları Küreselleşme, Çevre Politikaları ve Uluslar arası Sistem Üçüncü Dünya, Türkiye ve Uluslar arası Çevre Sorunlarının Yansıması Yeni Ekolojik Düzen ve Ekolojik Bir Toplum
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 4
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 4
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 3
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster