ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale ULS512 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsani müdahale kavramını ve tarihsel gelişimini bilir.
  2-Soğuk Savaş sonrası dönemde insani müdahale kavramının değişimini kavrar.
  3-Teröre karşı savaş söylemi ve insani müdahale kavramı ilişkisini değerlendirir.
  4-İnsani müdahalenin geleceği hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3514040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4514040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   203
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,77 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Ders Tanıtımı
  2 İnsani Müdahale Ne Anlama Gelmektedir?
  3 Haklı Savaş Geleneği
  4 Egemenlik ve İnsan Hakları
  5 Teorik Bakış Açıları
  6 Teorik Bakış Açıları
  7 Kim Karar Veriyor?: Hukukilik ve Meşruiyet
  8 Ara Sınav
  9 Gerekçeler ve Araçlar
  10 Koruma Sorumluluğu
  11 1990`larda İnsani Müdahale: Ruanda ve Kosova
  12 İnsani Müdahale ve Teröre Karşı savaş: Irak ve Darfur
  13 R2P Uygulamaları: Libya ve Suriye
  14 Ülkeiçi Krizlere Güncel Yaklaşımlar
  15 Sonuç: İnsani Müdahalenin Geleceği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Emrah ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hehir A. (2010) Humanitarian intervention: an introduction, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan. Wheeler N.J. (2000) Saving strangers: humanitarian intervention in international society, Oxford: Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap Stromseth J. (2003) Rethinking humanitarian intervention: the case for incremental change. In: Holzgrefe J.L. and Keohane R.O. (eds) Humanitarian Intervention. Cambridge: Cambridge University Press: 232-272.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ilişkilerde insani müdahale kavramını değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği İnsani müdahale kavramının uluslararası ilişkilerde gündeme gelişi ve politik süreçte değişimi tartışılacaktır. İnsan hakları ve insani müdahale kavramları arasındaki ilişki irdelenerek güncel örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulunulacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 4
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 4
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 2
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster