ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ULS513 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Güvenlik Çalışmaları alanında kullanılan kavramları tanımlar.
  2-Güvenlik Çalışmaları disiplini içinde temel kuramsal tartışmaları değerlendirir.
  3-Güvenlik Çalışmaları kuramlarının temel varsayım ve önermelerine hakim olur.
  4-Güncel güvenlik sorunlarını kuramsal perspektiften kritik bir bakış açısıyla analiz eder.
  5-Güvenlik Çalışmaları disiplini içinde yer alan metodolojileri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3514040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4514040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   208
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,93 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Güvenlik Kavramı
  3 Geleneksel Güvenlik Yaklaşımları: Realizm
  4 Geleneksel Güvenlik Yaklaşımları: Liberalizm
  5 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları: İnşacılık
  6 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Güvenlikleştirme
  7 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Eleştirel Teori
  8 Ara Sınav
  9 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Postkolonyalizm
  10 İnsani Güvenlik
  11 Koruma Sorumluluğu
  12 Güvenlik ve Kalkınma
  13 Ayaklanma ve Terörizm
  14 Barış İnşası
  15 Sınıraşan Suç Örgütleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğt.Üyesi Emrah ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Burgess, J. Peter, The Routledge Handbook of New Security Studies (Oxon: Routledge, 2010) Collins, Alan, Contemporary Security Studies, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2013)
  Yardımcı Kitap Williams, Paul D. Security Studies: An Introduction, 2nd Edition (Oxon: Routledge, 2008).
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, 1940`larda doğan ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile bir çok güvenlik kuramını içeren bir alana dönüşen Uluslararası İlişkiler disiplininin bir alt dalı olarak Güvenlik Çalışmalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, bu derste öğrencinin güvenlik kavramını, Güvenlik Çalışmalarının gelişimini ve güncel güvenlik yaklaşımlarını büyük güçler, uluslararası örgütler ve Türkiye örnekleri ile kavraması hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste, Güvenlik Çalışmalarının Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini olarak doğuşu, Stratejik Çalışmalar hegemonyasında gelişimi ve Soğuk Savaş sonrasındaki dönüşümü ile bu dönüşümde ortaya çıkan kuramsal çeşitlilik ele alınmaktadır. Bu çerçevede, alanın liberalizm ve realizm gibi geleneksel yaklaşımları ile feminizm, eleştirel teori ve Kopenhag Okulu gibi yeni kuramsal tartışmaları da irdelenmektedir. Ayrıca, Güvenlik Çalışmalarının ampirik boyutları farklı bölgelerden ülkelerin yanı sıra NATO ve BM gibi bölgesel ve küresel örgütlerden örneklerle ele alınmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 4
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 3
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster