ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ULS513 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Güvenlik Çalışmaları alanında kullanılan kavramları tanımlar.
  2-Güvenlik Çalışmaları disiplini içinde temel kuramsal tartışmaları değerlendirir.
  3-Güvenlik Çalışmaları kuramlarının temel varsayım ve önermelerine hakim olur.
  4-Güncel güvenlik sorunlarını kuramsal perspektiften kritik bir bakış açısıyla analiz eder.
  5-Güvenlik Çalışmaları disiplini içinde yer alan metodolojileri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)014040
  Proje40000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   208
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,93 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Güvenlik Kavramı
  3 Geleneksel Güvenlik Yaklaşımları: Realizm
  4 Geleneksel Güvenlik Yaklaşımları: Liberalizm
  5 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları: İnşacılık
  6 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Güvenlikleştirme
  7 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Eleştirel Teori
  8 Ara Sınav
  9 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımlar: Postkolonyalizm
  10 İnsani Güvenlik
  11 Koruma Sorumluluğu
  12 Güvenlik ve Kalkınma
  13 Ayaklanma ve Terörizm
  14 Barış İnşası
  15 Sınıraşan Suç Örgütleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Burgess, J. Peter, The Routledge Handbook of New Security Studies (Oxon: Routledge, 2010) Collins, Alan, Contemporary Security Studies, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2013)
  Yardımcı Kitap Williams, Paul D. Security Studies: An Introduction, 2nd Edition (Oxon: Routledge, 2008).
  Dersin Amacı Bu ders, 1940`larda doğan ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile bir çok güvenlik kuramını içeren bir alana dönüşen Uluslararası İlişkiler disiplininin bir alt dalı olarak Güvenlik Çalışmalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, bu derste öğrencinin güvenlik kavramını, Güvenlik Çalışmalarının gelişimini ve güncel güvenlik yaklaşımlarını büyük güçler, uluslararası örgütler ve Türkiye örnekleri ile kavraması hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste, Güvenlik Çalışmalarının Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini olarak doğuşu, Stratejik Çalışmalar hegemonyasında gelişimi ve Soğuk Savaş sonrasındaki dönüşümü ile bu dönüşümde ortaya çıkan kuramsal çeşitlilik ele alınmaktadır. Bu çerçevede, alanın liberalizm ve realizm gibi geleneksel yaklaşımları ile feminizm, eleştirel teori ve Kopenhag Okulu gibi yeni kuramsal tartışmaları da irdelenmektedir. Ayrıca, Güvenlik Çalışmalarının ampirik boyutları farklı bölgelerden ülkelerin yanı sıra NATO ve BM gibi bölgesel ve küresel örgütlerden örneklerle ele alınmaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster