ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Avrupa Birliği Siyaseti ULS514 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB krizlerini ve gelişmelerini teorik bir çerçevede değerlendirir.
  2-ABnin temel tarihi gelişmeleri, kurumsal yapısı ve politika yapım süreci ile günümüz gelişmelerini ilişkilendirir.
  3-AB derinleşme ve genişlemesine ilişkin gelişmelerin nedenlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2514040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 1512525
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Avrupa Entegrasyon Teorileri (I) Supranasyonalist ve Hükümetlerarasıcı Teoriler
  2 Avrupa Entegrasyon Teorileri (II) Rasyonalist ve İnşacı Teoriler
  3 Avrupa Birliği`nin temelleri ve gelişmeler (1950`ler 1990`lar)
  4 Avrupa Birliği`nin temel gelişmeleri (II) (1990 lardan Günümüze)
  5 Avrupa Birliğinin Kurumları
  6 Avrupa Birliği`nde Politika Yapımı ( Örnek Olay: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası)
  7 Avrupa Birliğinin Krizleri : I) Brexit Konusu
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa Birliğinin Krizleri : II) Göç Krizi
  10 Avrupa Birliğinin Krizleri : III) Euro Krizi
  11 Avrupa Birliğinin Krizleri : IV) Demokrasi Açığı
  12 Avrupa Birliğinin Krizleri : V) Avrupa Şüpheciliği, Populizmin ve Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi
  13 Avrupa Birliği Genişlemesi: Başarılar ve Zorluklar
  14 Avrupa Komşuluk Politikası Gelişmeleri
  15 Farklılaştırılmış (Esnek) Entegrasyon Konuları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Hatice Yazgan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzano Borragán, European Union Politics, Oxford University Press, 2016 (5th edition) Helen Wallace, H., Pollack Young, Policy Making in the European Union, 7th ed. Oxford University Press, UK, 2015 John Mc Cormick, European Union Politics, Palgrave, 2015.
  Yardımcı Kitap Frank Schimmelfennig and Berthold Rittberger, `Theories of European Integration, assumptions and Hypothesis`, European Union Power and Policy Making Third edition, Routledge, 2005,(ed: Jeremy Richardson), ss, 73-93 Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier, `Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe` Journal of European Public Policy 11:4 August 2004: 669?687 Gwendolyn Sasse, `The European Neighbourhood Policy: Conditionality Revisited for the EU`s Eastern Neighbours`, Europe-Asia Studies, Cilt: 60, No: 2, 2008,s. 296-297 Heather Grabbe, Six Lessons of Enlargement Ten Years on: The EU?s Transformative Power in Retrospect and Prospect, JCMS, Volume:52, 2014, 40-56. Lee Miles, `Theoretical Considerations`, European Union Enlargement, ed Neill Nugent, Palgrave Mcmillan, Newyork 2004, ss, 253-265 Milada Anna Vachudova `EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years On`, JCMS, Vol. 52, No.1, 2014, .122-138.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, Avrupa Birliği?nin (AB) temel derinleşme aşamalarını ve güncel gelişmelerini teorik bir bakış açısı ile incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin ilk bölümünde, entegrasyon teorileri, temel AB tarihsel gelişmeleri ve kurumsal yapısı incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde günümüz gelişmeleri ve AB?nin krizleri, Brexit gelişmeleri, göç krizi, Euro krizi, genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası gelişmeleri, esnek (farklılaştırılmış) entegrasyon konuları ile ilgili güncel AB siyasi ve ekonomik gelişmeleri incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 2
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 2
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 2
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster