ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Amerikan Dış Politikası ULS516 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-ABD`nin kuruluş yıllarından günümüze geçirmiş olduğu dış politika aşamalarını değerlendirir.
  2-ABD`nin dünya politikasına olan etkisini ve bunun nedenlerini kavrar.
  3-Amerikan dış politikasını belirleyen kurumları ve kurumsal süreçlerini yourmlar.
  4-Amerikan dış politikasında etkili olan diaspora, lobiler ve bunların kullandığı yöntemleri tartışır.
  5-Amerikan dış politikasını uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden analize edilecek düzeye gelir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Amerikan Dış Politikası`nın Güç Kaynakları
  2 ABD`nin Kuruluşu ve Dünyaya Yayılması
  3 Amerikan Dış Politikası`nda Dünya Düzeni Kurma Çabaları
  4 Amerikan Dış Politikası`nın Toplumsal Kaynakları
  5 Amerikan Dış Politikası`nda Karar Alma Sistemi
  6 Amerikan Dış Politikası`nın Kültürel Temelleri, İlkeleri ve İkilemleri
  7 Amerikan Dış Politikası Teorileri
  8 Ara Sınav
  9 ABD`nin Transatlantik Politikası
  10 ABD-RF İlişkileri
  11 ABD`nin Ortadoğu Politikası
  12 ABD`nin Asya-Pasifik Politikası
  13 ABD`nin Latin Amerika Politikası
  14 ABD`nin Afrika Politikası
  15 ABD-Türkiye İlişkileri
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Kaynaklar Tayyar Arı, Amerika`da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, bursa, MKM Yayınları, 2009. Daniel Papa, Loch Johnson ve John Endicott, American Foreign Policy: History, Political and Policy, New York, Pearson Longman, 2005. B.L. Nacos, The Press, Presidents, and Crises, New York 1990. Jr. Kegley, W. Charles ve Eugene Witkopf, American Foreign Policy: Pattern and Project, New York, St. Martin`s Press, 1991.
  Yardımcı Kitap Ramazan Gözen (editör), Amerikan Dış Politikası, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2012.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin Türkiye`nin müttefiki olan ve dünya politikalarını ve gündemini yönlendirerbilen ABD`de dış politikanın oluşumu, uygulanışı ve bunun uluslararası politika boyutunda etkileri üzerinden hareketle ABD`nin kuruluşundan itibaren gerek Türkiye gerekse dünya politikasına etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Derste, Amerikan dış politikasının güç kaynakları, ABD`nin kuruluşu ve dünyaya yayılması, Amerikan dış politikasında dünya düzeni kurma çabaları, Amerikan dış politikasının toplumsal kaynakları, Amerikan dış politikası karar alma sistemi, Amerikan dış politikasının kültürel temelleri, ilkeleri ve ikilemleri, Amerikan Dış Politikası Teorileri, ABD`nin Transatlantik ilişkileri, ABD-RF ilişkileri, ABD`nin Ortadoğu politikası, ABD`nin Asya-Pasifik politikası, ABD`nin Latin Amerika politikası, ABD`nin Afrika politikası, ABD`nin-Türkiye politikası konuları değerlendirilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 4
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 3
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster