ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rus Dış Politikası ULS517 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta SSCB`nin dış politikasını değerlendirir.
  2-SSCB`nin dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
  3-Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rusya Federasyonu`nun dış politikasını değerlendirir.
  4-Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5014848
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer (Katılım) 2014848
  Toplam İş Yükü(Saat)   210
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sovyet dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  2 1917-1921: İç Savaşta Sovyet Dış Politikası
  3 1922-1939: İki Savaş Arası Dönemde Sovyet Dış Politikası
  4 1939-1945: İkinci Dünya Savaşı`nda Sovyet Dış Politikası
  5 1945-1953: Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  6 1953-1961: Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  7 1962-1979: Soğuk Savaşın Yumuşama Döneminde Sovyet Dış Politikası
  8 Ara Sınav
  9 1980-1991: İkinci Soğuk Savaşta Sovyet Dış Politikası
  10 1990`larda Rus dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  11 1991-1999: Yeltsin Dönemi Rus Dış Politikası
  12 2000`lerde Rus dış politikasına belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler
  13 2000-2008: Putin Dönemi Rus Dış Politikası
  14 2008-2012: Medvedev Dönemi Rus Dış Politikası
  15 2012 sonrası Putin Dönemi Rus Dış Politikası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Burçin CANAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erel Tellal, Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde SSCB-Türkiye İlişkileri (1953-1964), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2000. Erel Tellal, "Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu`nun Dış Politikası", SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 3, 2010, s. 189-236. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2. B., Cilt I ve Cilt II, İstanbul, İletişim, 2001. Anthony Trawick Bouscaren, Soviet Foreign Policy: a Pattern of Persistence, New York, Fordham Univ. Pr., 1962. Frederic J. Fleron, Jr., Erik P. Hoffmann, Robbin F. Laird (eds.), Soviet Foreign Policy: Classic and Contemporary Issues, New York, Aldine de Gruyter, 1991. Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power Politics, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2009.
  Yardımcı Kitap Roman Solchanyk, Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition, New York, Rownan&Littlefield Publishers, 2001. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, November 30, 2016, http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (Erişim Tarihi 8 Ağustos 2017). Duygu B. Sezer, "Peaceful Coexistence: Turkey and the Near East in Soviet Foreign Policy", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 481, 1985, p. 117-126.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, SSCB döneminde ve SSCB`nin dağılması sonrasında uluslararası, bölgesel ve iç dinamikler çerçevesinde Moskova`nın dış politikasını incelemeyi hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste Sovyet dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, iç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta Moskova`nın dış politikası, 1990`larda ve 2000`lerde Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rus dış politikası incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 5
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 5
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 4
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster