ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri ULS518 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası İlişkiler ve Siyaset düşüncesinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi edinir.
  2-Düşünce adamlarının eserlerinden uluslararası İlişkiler ve siyaset düşüncesine dair çıkarımlar yapar.
  3-Uluslararası İlişkiler düşüncesinin dünü ve bugününü karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler5015050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası İlişkiler Düşüncesi
  2 Antik Yunan`da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Thucydides ve `Peloponez Savaşları`
  3 Antik Yunan`da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Platon ve `Devlet`
  4 Antik Yunan`da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Aristo ve `Politika`
  5 Roma Döneminde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Polybius, Çiçero, Seneca
  6 Orta Çağ İslam Dünyasında Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Düşüncesi: Farabi ve `Erdemli Şehir`
  7 Orta Çağ İslam Dünyasında Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Düşüncesi: İbn Haldun ve `Mukaddime`
  8 Ara Sınav
  9 Rönesans Dönemi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Machiavelli and `Prens`
  10 Hobbes ve `Leviathan`da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi
  11 Thomas More ve `Ütopya`da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi
  12 Uluslararası Hukuk Düşüncesi: Hugo Grotius ve `Savaş ve Barış Hukuku`
  13 Modern Çağda Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Düşüncesi: Rousseau ve Toplum Sözleşmesi Mostesquieu ve İklim Kuramı
  14 Kant ve Ebedi Barış Vizyonu Adam Smith - Milletlerin Zenginliği
  15 Jeopolitik Teoriler, Dönem değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ünal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Deniz Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Sarmal yay., İstanbul, 1998. Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, der. Faruk Yalvaç, Röle Akademik yay., 2015. M. Scott Solomon , Martin Griffiths, Steven C. Roach, Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler, Nobel yay., Ankara, 2011. Platon-Devlet, Aristo-Politika, Thucydides-Peloponez Savaşı Tarihi, İbn Haldun`un Kitab el-İbar, Machiavelli-Prens, Hobbes-Leviathan, Rousseau-Toplumsal Sözleşme, Adam Smith`in Milletlerin Zenginliği
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı akademik bir disiplin olarak yeni, bir sosyal bilim olarak ise kökleri ilk çağlara uzanan uluslararası ilişkiler düşüncesinin tarihsel gelişimini alana katkı sağlayan düşünce adamlarının eserleri üzerinden kavramaktır.
  Dersin İçeriği Derste uluslararası ilişkiler düşüncesi, Platon`un Devlet, Aristo`nun Politika, Thucydides`in Peloponez Savaşları, İbn Haldun`un Kitab el-İbar, Machiavelli`in Prens, Hobbes`un Leviathan, Hugo Grotius`un Savaş ve Barış Hukuku, Rousseau`nun Toplumsal Sözleşme, Mostesquieu`nun İklim Kuramı, Adam Smith`in Milletlerin Zenginliği, Jeopolitik teorisyenlerinin yaklaşımları çerçevesinde kimi zaman siyasal düşünceye de değinilerek ele alınmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 2
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster