ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orta Doğu ve Demokrasi ULS519 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi temel ilkeleriyle birlikte kavrar.
  2-Orta Doğu ülkelerinin siyasal sistemlerini tartışır.
  3-Orta Doğu ülkelerinin demokrasi yönünden analizini yapar.
  4-Orta Doğu ülkelerini siyasal sistemler ve demokrasi uygulamaları yönüyle karşılaştırır.
  5-Orta Doğu ülkelerinin siyasal tarihlerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4015050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders Bilgileri, Orta Doğu ve Demokrasi Kavramları
  2 Demokrasinin Temel Prensipleri
  3 Demokrasinin Temel Prensipleri
  4 Demokrasinin Temel Prensipleri
  5 Orta Doğu`nun Siyasi Tarihi: İran, Irak, Suriye, Lübnan
  6 Orta Doğu`nun Siyasi Tarihi: Mısır, Filistin-İsrail, Ürdün, Yemen, Umman
  7 Orta Doğu`nun Siyasi Tarihi: Suudi Arabistan, B.A.E., Kuveyt, Katar, Bahreyn
  8 Ara Sınav
  9 Orta Doğu`nun Siyasal Yapısı ve Demokrasi:İran, Irak, Suriye
  10 Orta Doğu`nun Siyasal Yapısı ve Demokrasi: Lübnan, Mısır, Filistin
  11 Orta Doğu`nun Siyasal Yapısı ve Demokrasi: -İsrail, Ürdün, Yemen
  12 Orta Doğu`nun Siyasal Yapısı ve Demokrasi: Umman,Suudi Arabistan, Kuveyt
  13 Orta Doğu`nun Siyasal Yapısı ve Demokrasi: B.A.E., Katar, Bahreyn
  14 Orta Doğu ve Demokrasi Analizi
  15 Orta Doğu ve Demokrasi Analizi, Dönem Değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ünal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset Savaş ve Diplomasi, C.I, MKM Yay. Bursa, 2012. Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Orta Doğu, Barış Kitap Basım Yayın, Ankara, 2009. Gencay Şaylan, Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi, TODAİE-Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yay., Ankara, 1998. Coşkun Can Aktan, "Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi", Köprü Dergisi, 103(1),ss.19-29, 2008.
  Yardımcı Kitap Alan Touraine, Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi yay., İstanbul, 2011. Chen Kane, Egle Murauskaite, Regional Security Dialogue in the Middle East: Changes, Challenges and Opportunities (UCLA Center for Middle East Development CMED) series, Routledge, 2014.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, günümüzde petrol, çatışma, terör ve anti-demokratik yönetim gibi birçok olumsuz kavramla birlikte anılan Orta Doğu ülkelerini, ülkelerin tarihsel arka planları, siyasal sistemleri, iç dinamikleri yer altı zenginlikleri ve Batı ile ilişkileri gibi yönleriyle inceleme amacındadır.
  Dersin İçeriği Derste ilk olarak demokrasinin tarihçesi ve temel ilkeleri yanında Orta Doğu kavramı üzerinde durulmakta, Orta Doğu coğrafyası, ülkelerin siyasal tarihleri, siyasal sistemleri, iç dinamikleri, yer altı zenginlikleri ve Batı ile ilişkileri gibi çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Ayrıca Orta Doğu kapsamına giren Suriye, Irak, İran, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Yemen ayrı ayrı incelenirken bu ülkelerin demokrasi ile ne derece bağlantılı olduklarına değinilmekte ve demokrasinin Orta Doğu coğrafyası için neden tercih edil(e)mediği analiz edilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 4
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 2
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 4
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 2
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster