ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri ULS520 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dış Göç, Uluslararası Göç Olgularını Tanımlar.
  2-Günümüzde Değişen Göç Dinamiklerini, Biçimlerini Sorgulayarak Açıklar.
  3-Küreselleşme ile Göç Hareketleri Arasındaki İlişkiyi Tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2514040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 1525125
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Göç olgusu: Kavramın tanımlanması
  2 Göç olgusunun dinamikleri
  3 Göç türleri
  4 Ekonomik temelli göç teorileri
  5 Marksist temelli göç teorileri
  6 Çağdaş göç teorileri
  7 Osmanlı İmparatorluğu ve dış göç
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye Cumhuriyetinin göç politikaları
  10 Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Göç
  11 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Göç
  12 ABD`nin Göç Politikası
  13 AB`nin Göç Politikası
  14 Uluslararası Sistemdeki Diğer Aktörlerin Göç Politikaları (Rusya, Çin, Japonya, vb)
  15 Mültecilik hukukuna dair güncel sorunlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi İsmet Sarıbal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Stephen Castles, Mark J.Miller, Göçler Çağı : Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon, 2006. Abadan-Unat, N., Keleş, N., Penninx R., Van Renselaar, H., Van Valzen L., Yenisey L., Göç ve Gelişme, Ankara, 1977.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası göç hareketlerinin sebep ve sonuçlarını, devletlerin dış politikasına olan etkisini geçmişten günümüze mukayeseli bir şekilde analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin ilk bölümünde göçün kavramsal çerçevesi, göç teorileri ve göçün tarihselliği incelenecektir. İkinci bölümde Türkiye deki göç süreçleri incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 2
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 4
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster