ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz ULS523 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Avrupa-Atlantik güçlerinin bölge politikalarını belirleyen "Genişletilmiş Karadeniz" ve "tam, özgür ve barış halinde bir Avrupa" hedeflerini değerlendirir.
  2-Rusya Federasyonu`nun bölge politikalarını belirleyen "Daha Büyük Avrupa", "Yakın Çevre" ve Avrasya Birliği hedeflerini değerlendirir.
  3-Karadeniz bölgesindeki Türk-Rus işbirliğinin nedenlerini anlar.
  4-Donmuş çatışmalara, boru hatları sorununa ve krizlere yönelik küresel ve bölgesel güçlerin politikalarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5014848
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer (Katılım) 2014848
  Toplam İş Yükü(Saat)   210
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)
  2 Soğuk Savaş Sonrası Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  3 "Büyük Satranç Tahtası"nda Karadeniz
  4 Karadeniz için Avrupa-Atlantik Stratejisi
  5 "Tam, Özgür ve Barış Halinde bir Avrupa" hedefinde Karadeniz
  6 NATO`nun ve AB`nin Karadeniz`e Genişlemesi
  7 NATO`nun ve AB`nin Bölgeye Yönelik Ortaklık Politikaları
  8 Ara Sınav
  9 "Daha Büyük Avrupa", "Yakın Çevre" ve Avrasya Birliği hedeflerinde Karadeniz
  10 Karadeniz`de Türkiye-Rusya İşbirliği
  11 Karadeniz`e Kıyıdaş Ülkeler Arasında İşbirliği
  12 Karadeniz`deki Boru Hatları Mücadelesinde Bölgesel ve Küresel Güçlerin Politikaları
  13 Karadeniz Bölgesindeki Donmuş Çatışmalarda Bölgesel ve Küresel Güçlerin Politikaları
  14 Rusya-Gürcistan Savaşı
  15 Ukrayna Krizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Burçin CANAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Burçin Canar, Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz, Ankara, Phoenix, 2013. Burçin Canar, "Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri`nin Karadeniz Politikası", SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, 2012, s. 49-80. Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov, Joerg Forbrig (der.), A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, Washington, the German Marshall Fund of the United States, 2004. Ronald D. Asmus (der.), Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea, Washington, the German Marshall Fund of the United States, 2006. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, 1997.
  Yardımcı Kitap Tunç Aybak (der.), Politics of the Black Sea: Dynamics of Cooperation and Conflict, London, Tauris, 2001. Vladimir Putin, "A New Integration Project for Eurasia: The Future in the Making", 3 October 2011, http://www.russianmission.eu/en/news/article/2011/10/3.htm (Erişim Tarihi 13 Ağustos 2014), s. 1-6. Andrew Wilson, Ukraine Crisis What It Means For the West, New Haven and London, Yale University Press, 2014. Hannes Adomeit, "Putin`s `Eurasian Union`: Russia`s Integration Project and Policies on Post-Soviet Space", July 2012, https://www.academia.edu/2485281/ (Erişim Tarihi 19 Ağustos 2016), s. 1-13.
  Dersin Amacı Bu ders, SSCB`nin dağılmasının ardından jeopolitik bir bölgeye dönüşen ve etki mücadelesine sahne olan Karadeniz`e yönelik küresel ve bölgesel güçlerin politikalarını incelemeyi hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste KEİÖ, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Büyük Satranç Tahtası, Karadeniz için Avrupa-Atlantik Stratejisi, "Tam, Özgür ve Barış Halinde bir Avrupa" hedefi, NATO`nun ve AB`nin Karadeniz`e genişlemesi ve İttifak`ın ve Birlik`in bölgeye yönelik ortaklık politikaları, "Daha Büyük Avrupa", "Yakın Çevre" ve Avrasya Birliği hedefleri, Karadeniz?de Türkiye-Rusya işbirliği ve kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliği, boru hatları mücadelesinde ve donmuş çatışmalarda bölgesel ve küresel güçlerin politikaları, Rusya-Gürcistan Savaşı ve Ukrayna Krizi incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 5
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 5
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 4
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 5
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster