ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Kıbrıs Sorunu ULS525 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimini kavrar.
  2-Uluslararası hukuk mekanizmalarının konu hakkındaki değerlendirmelerini örnekler üzerinden tartışır.
  3-Sorunun güncel durumunu değerlendirir.
  4-Çözüm yönünde farklı çabaları değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2051575
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kıbrıs sorunu tarihçesi: 1571-1959 yılları arası
  2 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşu ve kuruluş antlaşmaları: Antlaşmaların uluslararası hukuk altında değerlendirilmesi
  3 Kıbrıs adası 1960-1974 arasında yaşanan olaylar ve Türkiye?nin askeri müdahalesi
  4 1974 askeri müdahalesinin uluslararası hukuk altında incelenmesi: Birleşmiş Milletler Antlaşması
  5 1974 askeri müdahalesinin uluslararası ceza hukuku altında değerlendirilmesi: Savaş suçu işlendiği iddiaları
  6 1974 askeri müdahalesinin uluslararası ceza hukuku altında değerlendirilmesi: Saldırı suçu işlendiği iddiaları
  7 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti self-determinasyon ilanının uluslararası hukuk altında incelenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Adalet Divani Kosova self- determinasyon kararı ve KKTC`nin self-determinasyonu üzerine yorumu
  10 Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`ne başvuruları: İç hukuk yollarının tüketilmesi sorunsalı
  11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları: Loizidou v. Türkiye
  12 Uluslararası hukuk altında Annan Planı
  13 Uluslararası ilişkiler teorileri ile Kıbrıs sorunu çözüm analizi: realizm, neo-liberalism
  14 Uluslararası ilişkiler teorileri ile Kıbrıs sorunu çözüm analizi: konstrüktivizm
  15 Kıbrıs sorunu güncel gelişmeler ve sorunlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Ögretim Üyesi Zeynep Erhan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Süleyman Koç, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2005. Enver Bozkurt, Havva Demirel, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu, Nobel Yay. Dağ., Ankara 2004.
  Yardımcı Kitap Melek Fırat, 1960-1971 Arası Türk Dış Politikası Ve Kıbrıs Sorunu, Siyasal Kitabevi, Ankara 1999.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Kıbrıs sorununa tarihsel olarak hakim olan öğrencinin, uluslararası hukuk açsından Kıbrıs`taki tüm gelişmeleri değerlendirme yetisinin kazandırılmasıdır. Türkiye`nin Kıbrıs müdahalesini ve gerekçelerini hem uluslararası hukuk hem de uluslararası ceza hukuku açışından eleştirel bir bakış açısıyla öğretmektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste, Kıbrıs sorunun tarihsel gelişimine göz atılarak sorunun güncel durumu değerlendirilecektir. Uluslararası hukuk mekanizmalarının konu hakkındaki değerlendirmeleri de örnekler üzerinden tartışılacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 4
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 3
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 3
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster