ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları ULS526 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk dış politikasının tarihsel gelişimini anlar.
  2-Türk dış politikasını etkileyen sosyal, ekonomik, siyasi unsurları açıklar.
  3-Türk Dış Politikasını uluslararası ilişkiler teorileri açısından değerlendirir.
  4-Günümüzde Türk dış politikasının belirlenmesinde etkin olan güncel olaylar ve sorunları tartışır.
  5-Türkiye`yi çevreleyen coğrafyada ve dünyada yaşanan gelişmeler irdeler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2514040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 1525125
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dış Politika Kavramı
  2 Türk Dış Politikası`nın kuramsal çerçevesi
  3 Türk Dış Politikası Tarihçesi: 1923-1945 yılları
  4 Türk Dış Politikası Tarihçesi: 1945-1980 yılları
  5 Türk Dış Politikası Tarihçesi: 1980 ve sonrası
  6 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: AB ile İlişkiler
  7 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Yunanistan ile İlişkiler
  8 Ara Sınav
  9 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Balkan Ülkeleri ile İlişkiler
  10 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: ABD ile İlişkiler
  11 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Ortadoğu Ülkeleri ile İlişkiler
  12 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Ortadoğu Ülkeleri ile İlişkiler-2
  13 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Rusya ile İlişkiler
  14 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Uluslararası Örgütler ile İlişkiler
  15 Türk Dış Politikası`nda Güncel Konular: Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile İlişkiler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Cemil Doğaç İpek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -Faruk Sönmezoğlu ed. Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 1998. -Faruk Sönmezoğlu, Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2016. -Nasuh Uslu, Türk Dış Politikası Yol Ayrımında / Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Sorunlar, Yeni İmkanlar ve Yeni Arayışlar, İstanbul: Anka, 2016.
  Yardımcı Kitap -Kılıç Buğra Kanat, Kadir Üstün, Ahmet Selim Tekelioğlu ed. Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy, İstanbul: SETA, 2014.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, Uluslararası İlişkilere ilişkin teorik bilgilerini ve güncel değerlendirmelerini dikkate alarak Türk dış politikasının bugünü ve yarınını analiz etmelerini sağlamaktır
  Dersin İçeriği Bu derste, Türk dış politikasının tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi verilecek, Türk dış politikasını etkileyen sosyal, ekonomik, siyasi unsurlar ele alınacak, Türk Dış Politikasının uluslararası ilişkiler teorileri açısından genel bir değerlendirmesi yapılacak, günümüzde Türk dış politikasının belirlenmesinde etkin olan güncel olaylar ve sorunlar tartışılacak, Türkiye`yi çevreleyen coğrafyada ve dünyada yaşanan gelişmeler irdelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 4
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 4
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster