ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ULS528 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deniz hukukunun tarihi gelişimini yorumlar.
  2-Gemi kavramının unsurlarını kavrar.
  3-İçsuların hukuki rejimini yorumlar.
  4-Karasularının hukuki rejimini ve Türk karasularına ilişkin rejimi analiz eder.
  5-Montrö Boğazlar Sözleşmesini genel hatlarıyla tartışır.
  6-Bitişik bölge, kıta sahanlığı kavramları ve hukuki rejimleri değerlendirir.
  7-Münhasır ekonomik bölge, açık deniz kavramları ve hukuki rejimlerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deniz hukukunun konusu ve gelişimi
  2 Gemi kavramı, geminin ayırt edici unsurları ve çeşitleri
  3 İçsular kavramı ve içsuların hukuki rejimi
  4 Karasuları kavramı ve karasularının hukuki rejimi
  5 Ege Denizi`nde karasuları sorunu
  6 Doğu Akdeniz`de deniz alanlarının sınırlandırılması sorunu
  7 Boğazlar Rejimine İlişkin Montrö Sözleşmesi`nin Kanal İstanbul Projesi`ne etkisi
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası deniz yatağı ve hukuki rejimi
  10 Bitişik bölge kavramı ve hukuki rejimi
  11 Münhasır ekonomik bölge ve hukuki rejimi
  12 Ege Denizi`nde kıta sahanlığı sorunu
  13 Açık denizde yargılama yetkisi
  14 Türk Boğazları
  15 Deniz çevresinin korunması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN
  Kaynaklar Prof.Dr.Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, 5. Bası, İstanbul: Beta Yay., 2016, Prof. Dr. Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I, Ankara: Turhan Yay., 2006, Prof.Dr.Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk, 8. Baskı, İstanbul:Beta Yay., 2015, Ferit Hakan BAYKAL , Deniz Hukuku Çalışmaları, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998; Prof.Dr. Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi, İstanbul: Beta Yay., 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Uluslararası deniz hukukunun işleyişini kavramaktır. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere ilgili diğer uluslararası antlaşmalar hakkında bilgi sahibi olarak uluslararası deniz hukukundan kaynaklı hukuki ihtilaflara çözümler üretebilmektir.
  Dersin İçeriği Deniz Hukuku`na dair temel kavramların tanıtılması. Deniz Hukuku`na kaynaklık eden 1958 tarihli Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin incelenmesi ve bu antlaşmalar temelinde deniz alanlarının tanımlanması. Tanımlanan deniz alanlarının hukuki rejimlerinin incelenmesi. Deniz hukukuna dair ortaya çıkmış veya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümlemelerinin yapılması. Ülkemizin dahil olduğu uluslararası meselelerin tanıtılması ve çözüm yollarının araştırılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 2
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 3
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster