ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması ULS529 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası hukukta korunmaya muhtaç birey kategorileri hakkında bilgi verir.
  2-Uluslararası insan hakları sözleşmelerini inceler
  3-Uluslararası hukukta mülteci statüsünü inceler
  4-Uluslararası yargı kararlarını inceler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2051575
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Hukukta Birey Kategorileri
  2 Uluslararası Hukukta Mülteci Rejiminin Gelişimi
  3 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinde Mülteci Tanımı
  4 Yerinden Edilmiş Kişiler, Vatansızlar, İklim Mültecileri
  5 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamı Dışında Kalan Kişiler
  6 Geri Göndermeme İlkesi
  7 İkincil Koruma
  8 Ara Sınav
  9 Geçici Koruma/Kitlesel Akım
  10 Mültecilerin Korunmasına İlişkin Diğer İnsan Hakları Sözleşmeleri
  11 Mülteci Statüsünün Sona Ermesi
  12 Avrupa Konseyinde Mültecilerin Korunması
  13 Avrupa Birliği Hukukunda Mültecilerin Korunması
  14 Türk Hukukunda Mültecilerin Korunması
  15 Uluslararası Mahkeme Kararlarının İncelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Guy S. Goodwin-Gill and Jane Mc Adam, The refugee in international law, OUP, Oxford, 2007. James C. HATAWAY and Michell FOSTER, The Law of Refugee Status, CUP, Cambridge, 2014. Işıl ÖZKAN, Göç, İltica ve Sığınma Hukuku Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Uluslararası İşgücü Kanunu ile Getirilen Değişiklerle, Seçkin, Ankara, 2018. Bülent ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku 6458 Sayılı Kanunla Güncellenmiş, Seçkin, Ankara, 2016. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK, Mülteci Hukukunun Gelişimi ve Türkiyede Mültecilerin Sosyal Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015. Gökhan TANERİ, Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi (Non- Refoulement) İlkesi, Bilge, İstanbul, 2012. Murat SARAÇLI, Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişi, Adalet, Ankara, 2011. Özgenur YİĞİT, Uluslararası Hukuk, Avrupa Hukuku ve Türk Hukukunda Mülteci ve Sığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Uluslararası hukuka göre korunmaya muhtaç birey kategorilerini belirlemek ve 1951 Cenevre Sözleşmesine göre mülteci statüsünü incelemek.
  Dersin İçeriği Mülteci, sığınmacı, yerinden edilmiş kişi ve göçmen kavramları, 1951 Cenevre Sözleşmesi, AİHM Kararları ve AB düzenlemeleri incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 2
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 3
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 4
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster