ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Sorumluluk ULS530 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası hukukta sorumluluk kurumu kavaramını tartışır.
  2-Uluslararası hukukta sorumluluğu olan aktörler konusunu yorumlar.
  3-Sorumluluğu doğurabilecek eylemleri değerlendirir.
  4-Sorumluluk hususuna ilişkin uluslararası yargı kararlarını inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2051575
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası hukukta sorumluluk kavramı
  2 Devletlerin sorumluluğu
  3 Uluslararası örgütlerin sorumluluğu
  4 Bireylerin sorumluluğu
  5 Uluslararası hukukun yasaklamadığı eylemler nedeniyle sorumluluk
  6 Uluslararası hukukta sorumluluğun kodlaşması
  7 Uluslararası sorumluluğun koşulları
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Hukuka aykırı eylem
  10 Devletin uluslararası hukuka aykırı eylemden sorumlu tutulması
  11 Uluslararası sorumluluğun sonuçları
  12 Uluslararası hukukun emredici kurallarına aykırılık durumunda sorumluluk
  13 Sorumluluk iddiasında bulunmanın koşulları
  14 Diplomatik Koruma
  15 Karar incelemeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar James CRAWFORD, State Responsibility: The General Part (Cambridge Studies in International and Comparative Law) , CUP, Cambridge, 2013. Elif UZUN, Milletlerarası Hukuka Aykırı Eylemlerinden Dolayı Devletlerin Sorumluluğu, Seçkin, Ankara, 2016. Selman ÖĞÜT, Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2014. Hakkı Hakan ERKİNER, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha, Ankara, 2010.
  Yardımcı Kitap Neslihan Özkerim GÜNER, İklim Değişikliği Nedeniyle Devletlerin Sorumluluğu, Yetkin, Ankara, 2018. Ali KEREM KAYHAN, Uluslararası Hukukta Atmosferin Korunması ve Devletlerin Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2017. Ümmühan Elçin ERTUĞRUL, Uluslararası Hukukun Emredici Normlarından Doğan Yükümlülüklerin Ciddi İhlallerinden Devletin Sorumluluğu, Yetkin, Ankara, 2012. Kenan DÜLGER, Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu, Beta, İstanbul, 2015. Mustafa Serhat KAŞIKARA, Devletlerin Uzay Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu, Adalet, Ankara, 2017.
  Döküman -
  Dersin Amacı Uluslararası hukukta sorumluluk kurumunun işletilmesinin koşullarını ve sonuçlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Bu ders kapsamında uluslararası hukuk kişilerinin sorumlulukları, ILC tarafından kabul edilen Taslak Maddeler ve ilgili antlaşmalar çerçevesinde değerlendirilecek, konuya ilişkin uluslararası yargı kararları incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 2
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 4
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 2
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 4
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 2
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster