ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Araştırma Teknikleri ve SPSS ULS531 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma teknikleri ve SPSS uygulamaları temel kavramlarını uygular.
  2-Araştırma teknikleri ve SPSS uygulamaları çerçevesinde uluslar arası ilişkiler ile ilgili örnek olayları analiz eder ve SPSS ile analiz yapar.
  3-Araştırma tekniklerinden birini yada birden fazlasını kullanmak ve SPSS ile pratik uygulamaları gösterir.
  4-Bilimsel araştırmanın aşamalarını ve yöntemlerini anlar.
  5-Bilimsel araştırma tekniklerini ve veri toplama yöntemlerini uygular.
  6-Veriyi SPSS kullanarak yorumlar ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   206
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,87 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş Bilgileri
  2 Araştırma Teknikleri Nelerdir?
  3 Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri
  4 Örnekleme Seçimleri ve Örnekleme Metotları
  5 Anket, Deney, Röportaj ve Resmi Veri
  6 Literatür Taraması ve Veri Toplama, Proje Başlangıç Haftası
  7 Model ve Hipotez Geliştirme
  8 Ara Sınav
  9 SPSS Paket Programına Giriş, Veri Girişi, Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
  10 Temel Veri Analizi ve Açıklayıcı Veri Sunumu
  11 SPSS Parametrik ve Non-Parametrik Testler
  12 SPSS tablo, grafik ve diğer şekillerin çizimi
  13 SPSS Tablo ve Grafik Oluşturma
  14 SPSS Uygulaması
  15 SPSS Uygulaması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr.Sezai ÖZÇELİK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem. Can, A. (2014). SPSS ile nicel veri analizi. Ankara:Pegem
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere araştırma teknikleri ve SPSS uygulamaları ile ilgili kavramlarını öğretmektir. Bu ders araştırma teknikleri ve SPSS uygulamaları hakkında temel bilgiler vermek ve öğrencileri öğretim sonrası mesleki hayata daha iyi hazırlamaktır.
  Dersin İçeriği Derse Giriş Bilgileri Araştırma Teknikleri Nelerdir? Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri Örnekleme Seçimleri ve Örnekleme Metotları Anket, Deney, Röportaj ve Resmi Veri Literatür Taraması ve Veri Toplama, Proje Başlangıç Haftası Model ve Hipotez Geliştirme SPSS Paket Programına Giriş, Veri Girişi, Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Temel Veri Analizi ve Açıklayıcı Veri Sunumu SPSS?de Parametrik ve Non-Parametrik Testler SPSS?de tablo, grafik ve diğer şekillerin çizimi SPSS Tablo ve Grafik Oluşturma SPSS Uygulaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 4
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 4
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 3
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 4
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. 4
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster