ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nitel Araştırma Yöntemleri ULS536 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nitel ve nicel Araştırma yöntemlerini karşılaştırır
  2-Nitel araştırma desenlerini açıklar
  3-Nitel araştırmada örneklemi tanımlar
  4-Nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolünü kavrar
  5-Nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik ve etik kavramlarını sağlar
  6-Akademik yazma ve sunma, tartışma teknikleri ve becerileri gelişir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4513030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   206
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,87 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Nitel araştırmanın tanımı ve önemi
  3 Nitel Araştırma Yöntemleri Alımı ve Çeşitleri
  4 Nitel çalışmaları planlama
  5 Nitel çalışmaları planlama
  6 Araştırma soruları
  7 Veri toplama: Görüşme
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama: Gözlem
  10 Veri toplama: Belge analizi
  11 Geçerlik ve Güvenirlik
  12 Veri analizi
  13 Veri analizi
  14 Nitel bulguların kullanılması
  15 Karma yöntem
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Emrah Özdemir
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 2011, Ankara: Nobel Kitabevi. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2013, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Alan Bryman, Social Research Methods, 2012, Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Nitel araştırma yöntemi dersinin amacı, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir araştırma tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Bu ders nitel araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz gibi konuları tartışacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 3
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. 1
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 3
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. -
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster