ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Gelişmeler ULS533 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki güncel gelişme ve sorunları tarihsel bağlamında değerlendirir.
  2- Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri etkileyen siyasal, tarihsel, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları açıklar.
  3-Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki güncel gelişmeleri, Avrupa Birliği nin genişleme politikası, üye ülkeler arasındaki ilişkiler ve gelecek tartışmaları bağlamında değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014545
  Diğer 1018118
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarihsel Çerçeve I: Ortaklık Anlaşmasından Gümrük Birliği?ne kadar olan Dönem
  2 Tarihsel Çerçeve II: Gümrük Birliği Kararından Türkiye?nin Aday ülke ilan edilmesine kadar olan Dönem
  3 Türkiye nin Avrupa Birliği Sürecinde Gerçekleştirdiği Reformlar
  4 Katılım Sürecinin Temel Belgeleri: Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program, İlerleme Raporları, Müzakere Çerçeve Belgesi, Mali İşbirliği
  5 Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci, Mevcut Durum ve Sorunlar
  6 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu
  7 Gümrük Birliği`nin Revizyonu ve Mevcut Durum
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Vize Sorunu ve Göç ile İlgili Mutabakat
  10 Avrupa Birliği Genişleme Politikasının Esasları, Politikanın Sorunları ve Gelişmeleri, Türkiye?nin Politikada Yeri
  11 Birleşik Krallık ın AB den Çıkış Sürecinin (Brexit) Türkiye AB ilişkilerine Etkileri
  12 Avrupa Birliği`nde Farklılaştırılmış (Esnek) Entegrasyon Tartışmaları ve Türkiye?nin Yeri
  13 Türkiye?nin Avrupa Birliği?ne Üyeliğinin Etkileri ve Tartışılan Sorunlar
  14 Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyları
  15 Avrupa Kimliği Üzerine Tartışmalar ve Türkiye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Hatice Yazgan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Başak Alpan and Thomas Diez. (2014) ``The Devil is in the `Domestic` European Integration Studies and the Limits of Europeanization in Turkey``, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 16 (1), 2014, 1-10. Burak Erdenir, `A Long and Narrow Road: Turkey?s Europeanization Process`, Uluslararası İlişkiler, Volume 12, No. 45 (Spring 2015), pp. 23-38. David Phinnemore & Erhan İçener (2016) Holding the door half (?) open: the EU and Turkey 10 years on, Journal of Contemporary European Studies, 24:4, 446-462. Frank Schimmelfennig, EU political accession conditionality after the 2004 enlargement: consistency and effectiveness, Journal of European Public Policy 15:6 September 2008: 918?937 Heather Grabbe, Six Lessons of Enlargement Ten Years on: The EU s Transformative Power in Retrospect and Prospect, JCMS, Volume:52, 2014, 40-56. Natalie Tocci, ?Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform??, South European Society and Politics 10(1), 2005 7383 Senem Aydın-Düzgit & Alper Kaliber ,Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?, South European Society and Politics, 21:1, 2016, 1-14 Ziya Öniş , Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the post-Helsinki Era, Turkish Studies, 4:1, 2003, 9-34.
  Yardımcı Kitap Antoaneta L. Dimitrova, the New Member States of the EU in the Aftermath of Enlargement: Do New European Rules Remain Empty Shells? Journal of European Public Policy 17:1 January 2010: 137-148. Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier, Theorizing EU enlargement: Research focus, hypotheses, and the state of research, Journal of European Public Policy 9:4 August 2002: 500-528.
  Döküman Ankara Agreement, Official Journal of the EC, 29 December 1964. World Bank (2014) Evaluation of the EU-Turkey Customs Union, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf. Turkey 2018 Report https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf www.ab.gov.tr www.ikv.org.tr https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerindeki mevcut gelişmeleri, ilişkilerin tarihsel boyutu ve ilişkileri etkileyen farklı faktörleri dikkate alarak değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Derste Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde güncel gelişmeleri değerlendirebilmek amacıyla, öncelikle ilişkilerin tarihsel temelleri ele alınacaktır. Ardından resmi belgeler ışığında, katılım müzakerelerinde mevcut durum, Türkiye`nin AB sürecinde gerçekleştirdiği reformlar ve sorun alanları incelenecektir. Başlıca incelenecek konular, Kıbrıs sorunu, Gümrük Birliği`nin Revizyonu, Vize sorunu ve Göç Mutabakatı gibi konulardır. Sözkonusu konuları daha büyük bir çerçeveden inceleyebilmek için AB Genişleme politikasının sonuçları, farklılaşan içeriği ve üye devletlerin politikaları ve Brexit süreci ile AB`nin gelecek senaryoları da ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 2
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 4
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster