ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küresel Siyasette Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma ULS534 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çatışma ve (gelişim eksikliği) arasındaki ilişkinin karmaşıklığını değerlendirir.
  2-Çatışma, şiddet ve gelişme ile ilgili genel teori ve temaları değerlendirir.
  3-Çağdaş şiddetli çatışmalardaki tanımların ve eğilimlerin farkında olur.
  4-İnsani müdahalelerin çatışma bölgelerindeki rolünü ve etkisini eleştirel olarak değerlendirir.
  5-Savaş sonrası yeniden yapılanma ve uzlaşma süreçlerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2012424
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3513535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4513535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   220
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,33 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Ders Tanıtımı
  2 Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma Kavramları
  3 Ekonomik Yaklaşımlar: Açgözlülük ve Kindarlık
  4 Siyasal Yaklaşımlar: Devlet ve Mülki İdare
  5 İnsani Müdahale
  6 Liberal Barış Teorisi
  7 Çatışma Sonrası Devlet İnşası
  8 Ara Sınav
  9 Güvenlik Sektörü Reformu
  10 Sürdürülebilir Kalkınma ve Kalkınmanın Güvenlikleştirilmesi
  11 Güvenlik ve Kalkınma Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Ve Çocuk Askerler
  12 Açgözlülük mü Kindarlık mı?: Bosna, Kosova, Ruanda ve Somali
  13 Fakirlik ve Çatışma: Peru`da Aydınlık Yol, Nijerya`da Bokoharam
  14 Liberal Devlet İnşası Çözüm mü?:Irak ve Afganistan
  15 Post-Liberal Barış İnşası ve Melez Politikalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Emrah ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Collier, Paul (2007) The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford. Duffield, Mark (2001) Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security, Zed Books, London andNew York. Afshar, Haleh and Deborah Eade(2004) Development, Women, and War: Feminist Perspectives, Oxfam GB, Oxford
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, gelişmekte olan ülkelerdeki çatışma ve şiddetin köklerini ve nedenlerini incelemeyi ve böyle bir çatışmanın şimdiye kadar barışçıl olarak birlikte varolan topluluklar arasında bile nasıl ve neden ortaya çıktığını araştırmayı hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Şiddet ve çatışma, yirminci yüzyılın ikinci yarısı boyunca sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesinin önündeki en büyük zorluk ve engeller olarak görülmüştür. Ders, uzun vadeli ve şiddet içeren çatışmanın kalkınma umutları ve demokratikleşme süreçleri üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini sorgularken şiddet ve çatışma arabuluculuk süreçleri ve sistemlerine verilen ulusal ve uluslararası tepkileri incelemektedir. Ayrıca, çatışma durumlarında yardım kullanımını araştırıyor ve kalkınma yardımlarının ve acil yardımın bir çatışma durumunu sona erdirmede ne derece yardımcı olabileceğini incelemektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. -
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 2
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. -
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. 3
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. -
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 3
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 4
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster