ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sinemada Savaş ve Toplum ULS535 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Savaş ve çatışma kavramlarını tanımlar.
  2-Popüler kültür ve sinemada savaş ve çatışmanın ne şekilde ele alındığını değerlendirir.
  3-Uluslararaası ilişkilerde savaş kavramının değişimini sinema filmleri üzerinden değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3515050
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4515050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Ders Tanıtımı
  2 Savaş, Çatışma ve Popüler Kültür
  3 Westphallia ve Öncesi Savaş ve Çatışma
  4 Birinci Dünya Savaşı
  5 İkinci Dünya Savaşı:Avrupa
  6 İkinci Dünya Savaşı: Asya-Pasifik
  7 Soğuk Savaş Dönemi: Politik Çatışma
  8 Ara Sınav
  9 Soğuk Savaş Dönemi: Sıcak Çatışmalar
  10 Dekolonizasyon ve Bağımsızlık Hareketleri (I)
  11 Dekonlonizasyon ve Bağımsızlık Hareketleri (II)
  12 Soğuk Savaş Sonrası Savaş ve Çatışma: Yeni Savaşlar Kavramı
  13 Etnik Çatışma: Afrika
  14 Etnik Çatışma: Yugoslavya
  15 Savaş ve Çatışmanın Geleceği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Emrah Özdemir
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lawrence Freedman (ed.), War (Oxford: Oxford University Press, 1994. Joseph S. Nye Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, İş Bankası Yayınları, 2011. Dodds, K. ve Carter, S. (2015). Uluslararası Politika ve Film: Mekan, Vizyon, Güç, İyi Düşün Yayınları, Çev.:Bilan Ayan.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası ilişkiler ve güvenlikçalışmaları konusunun önemli bir parçası olan savaş kavramını sinema filmleri üzerinden eğerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Derste savaş ve çatışma kavramlarının modern devletin doğuşu öncesinden günümüze kadar geçirdiği değişim sinema filmleri üzerinden incelenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 2
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. 3
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 4
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 4
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. -
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. 2
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster