ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları ULS524 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci, enerji güvenliğini küresel ölçekte yorumlar.
  2-Öğrenci küresel güçlerin enerji politikalarını öğrenip yorumlar.
  3-Öğrenci, dünyadaki enerji politikaların genel anlamda değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada Enerji Kaynakları (Fosil Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Nükleer Enerji)
  2 Dünyada Fosil Enerji Kaynakları (Kömür, Doğal Gaz ve Petrol)
  3 ABD`nin Enerji Stratejisi
  4 AB`nin Enerji Stratejisi
  5 RF`nin Enerji Stratejisi
  6 ÇHC`nin Enerji Stratejisi
  7 Petrol İhraç Eden Devletler Örgütü`nün (OPEC) Enerji Stratejileri
  8 Ara Sınav
  9 Suudi Arabistan ve Azerbaycan`ın Enerji Stratejileri
  10 Tarihsel Olarak Türkiye`nin Enerji Politikalarının Oluşumu
  11 Türkiye`nin Enerji Kaynakları ve Stratejileri
  12 Dünyada Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları
  13 Türkiye`den Geçen Petrol Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hatları gibi)
  14 Türkiye`den Geçen Doğal Gaz Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve Türk Akımı gibi)
  15 Türkiye`nin Enerji Politikalarının Komşu Devletler ile İlişkilerine Etkileri
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Kaynaklar Aydın, Nermin Zahide, `Hazar Enerji Kaynakları ve Siyaset`, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. IX, No: 2 (2012), ss. 207-224. Bayraç, Naci, `Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye`, Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. X, No: 1 (2009), ss. 115-142. Dekanozishvili, Mariam, Towards a Common European Energy Policy, Washington, American Political Association Annual Meeting, 2010. Durmuşoğlu, Sercan, Türkiye`nin Enerji Politikaları ve Komşu Ülkelerle Uluslararası İlişkilerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. Durmuşoğlu, Sercan, `21. Yüzyılın Enerji Denklemi ve Türkiye`, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15. C., No: 29 (Bahar 2016), ss. 283-303.
  Yardımcı Kitap Erdoğan, Nuray, `TANAP Projesinin Türkiye Ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri Ve Önemi`, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. X, No: 3 (Temmuz 2017), ss. 10-26. Gökay, Bülent, `Caspian Uncertainties: Regional Rivatries and Pipelines`, Perceptions, C. II, No. 5 (Mart-Mayıs 1998), s. 51-63. Harrop, Jeffrey, The Political Economy of Integration in the European Union, 3. B., Cheltenham, Edward Elgar, 2000.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin dış politikadaki enerji faktörünü sorgulamalarını ve enerji güvenliğini sağlayan faktörleri sorgulamalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Derste, Dünyada Enerji Kaynakları (Fosil Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Nükleer Enerji), Dünyada Fosil Enerji Kaynakları (Kömür, Doğal Gaz ve Petrol), ABD`nin Enerji Stratejisi, AB`nin Enerji Stratejisi, RF`nin Enerji Stratejisi, ÇHC`nin Enerji Stratejisi, Petrol İhraç Eden Devletler Örgütü`nün (OPEC) Enerji Stratejileri, Suudi Arabistan ve Azerbaycan`ın Enerji Stratejileri, Tarihsel Olarak Türkiye`nin Enerji Politikalarının Oluşumu, Türkiye`nin Enerji Kaynakları ve Stratejileri, Dünyada Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Türkiye`den Geçen Petrol Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hatları gibi), Türkiye`den Geçen Doğal Gaz Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve Türk Akımı gibi), Türkiye`nin Enerji Politikalarının Komşu Devletler ile İlişkilerine Etkileri konuları değerlendirilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırma. 4
  2 Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesinde uzmanlık derecesinde derinleşme. -
  3 Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırma. -
  4 Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanma. 3
  5 Disiplinin gerektirdiği ileri bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme. -
  6 Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırma. 4
  7 Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütme. 2
  8 Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışma. -
  9 Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatma. 3
  10 Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade etme. -
  11 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster