ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer BUS500 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seminer/tez yazım kurallarını uygular
  2-Belli bir konuda literatür tarama, materyal ve metot geliştirme, bulguları analiz etme ve yorumlama yetisi kazanır.
  3-Hazırlanan seminer/tezi dinleyici karşısında sunabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10014545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   227
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,57 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacını anlatma ve seminer/tez yazım kılavuzunun tanıtılması
  2 Bilimsel araştırmanın aşamaları
  3 Konu belirleme, literatür tarama (kitap, makale, rapor, internet verileri), materyal ve metot geliştirme, bulguların analizi, sonuç
  4 Seminer/tez konusu sunum teknikleri
  5 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konusunun belirlenmesi
  6 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (1)
  7 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (2)
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (3)
  10 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (4)
  11 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (1)
  12 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (2)
  13 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (3)
  14 Seminerlerin rapor halinde yazılması
  15 Seminer Teslimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Emre Şahin Dölarslan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin verilen(seçilen) bir konuda literatür tarama, araştırma yapma, elde ettiği bulguları analiz etme, yorumlayabilme ve topluluk önünde sunum yapabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Seminer hazırlama ve sunma teknikleri, araştırma yapma teknikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 2
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir -
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir -
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir -
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 4
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 4
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster