ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği TİB501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimi anlama ve sosyal konular üzerinde bilimin ilişkilerini değerlendirir.
  2-Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazar.
  3- Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri açıklar.
  4-Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygular.
  5-Araştırma ve Değerlendirme yöntemlerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)149126
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   268
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,93 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları
  2 Bilim ve bilim etiği
  3 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri
  4 Bilimsel yöntem, tanımı, aşamaları ve temel nitelikleri
  5 Bilimsel yöntem dayandığı temel varsayımlar, bilimsel yöntemde ispat
  6 Araştırma tanımı, türleri
  7 Temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar
  8 Ara Sınav
  9 Araştırma süreç ve teknikleri
  10 Araştırma süreç ve teknikleri
  11 Rapor yazımında içerik ve biçim
  12 Alıntı kuralları
  13 Dipnot ve kaynakça
  14 Kaynakça ve dipnot düzenleme I
  15 Kaynakça ve dipnot düzenleme II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Zeynep YÜKSEL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1983. Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000. Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, TÜBİTA, 2000. E. P. Beiley, P. A. Powell, J. M. Shuttleworth, Bilimsel Makaleleri Hazırlama Ve Yazım Tekniği, Birsen Yayınevi, 1994. Türkkaya Aböv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. J. Borzun, H. F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, 1999. P. B. Medawar, Genç Bilim Adamına Öğütler, TÜBİTAK, 1999. Ural Armay, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Der Yayını, 1998.
  Yardımcı Kitap İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1983. Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000. Hasan S. Keseroğlu, Kütüphane ? Bilgi Belge Merkezi Kurma Kütüphane Programını Yazma Kılavuzu, Nesil Yayınevi, 2004.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, kütüphane ve bilgi yönetiminde (ve bazı daha geniş ve ilişkili disiplinlerde) deneysel araştırma yöntemlerini içermektedir. Araştırma tasarımı, veri toplama, analiz etme, değerlendirme ve rapor yazımının tümü ele alınacaktır. Bilgi bilimi öğrencilerine hem kendileri araştırmacı olarak hem de araştırmacılara hizmet vermeleri açısından araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamalarını sağlayacak donanımı kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Bilimin tanımı, nitelikleri ve yöntemi; bilimsel araştırma ve aşamaları; konu seçmek, sınırlandırmak ve araştırma önerisi hazırlamak; veri toplanması; yurtiçi ve yurtdışı yayınlara ulaşma, araştırma raporunun hazırlanması, bir bilimsel çalışmanın düzeni yazımı ve topluluk önünde sunulması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir. 3
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur. -
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır. 5
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir. -
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir. 4
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder. 4
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir. 5
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir. -
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir. -
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar. -
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır. 5
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir -
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster