ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği TİB501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 9
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)149126
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   268
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,93 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları
  2 Bilim ve bilim etiği
  3 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri
  4 Bilimsel yöntem, tanımı, aşamaları ve temel nitelikleri
  5 Bilimsel yöntem dayandığı temel varsayımlar, bilimsel yöntemde ispat
  6 Araştırma tanımı, türleri
  7 Temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar
  8 Ara Sınav
  9 Araştırma süreç ve teknikleri
  10 Araştırma süreç ve teknikleri
  11 Rapor yazımında içerik ve biçim
  12 Alıntı kuralları
  13 Dipnot ve kaynakça
  14 Kaynakça ve dipnot düzenleme I
  15 Kaynakça ve dipnot düzenleme II
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Koordinatör -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Yüksel

  2-)10976 10976 10976

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir. 3
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur. -
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır. 5
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir. -
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir. 4
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder. 4
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir. 5
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir. -
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir. -
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar. -
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır. 5
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir -
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster