ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İSLAM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TİB502 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel İslami ilimler ve özelliklerini açıklar.
  2-İlimlerin ortaya çıktığını şartları kavrar.
  3-İslami İlimlerde metodolojinin önemini açıklar.
  4-Bilimsel Araştırma yapma alanını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)149126
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   268
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,93 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel İslam Bilimlerine Genel Bir Bakış
  2 İslam Düşüncesinde İlim ve Çeşitli Tarifleri
  3 İlimler Tasnifi ve İslami İlimler
  4 İslami İlimlerin Ortaya Çıkışı / Tedvini
  5 İslami İlimlerde Metodoloji Sorunu
  6 Temel İslam Bilimleri Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler
  7 Ön Hazırlık: Araştırma Konusunu Belirleme
  8 Ara Sınav
  9 Geçici Plan: Kaynak Tarama
  10 Bilgi Toplam: Bilgi Fişleri
  11 Genel Plan: Giriş, Bölümler ve Sonuç (İçerik
  12 Konuları İşleyiş: İktibas/Alıntı Metodları (Dipnot-Kaynakça)
  13 Giriş- Sonuç İlişkisi: Metin ve Kompozisyonu
  14 Giriş- Sonuç İlişkisi: Metin ve Kompozisyonu
  15 Ödev sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cemil LİV
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Fatih Güzel

  2-)10976 10976 10976

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fazlurrahman, Tarih Boyunca Metodoloji Sorunu, Ank. Okulu Yay., Ank.,1995 Anonim, İslami Bilimlerde Metodoloji Sorunu, Ankara, 1991. Karasar Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara: Nobel Yayınları, 2006. Karasar Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları, Ankara, 2019.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye, yapılacak araştırmalarda bilimsel standartlara uygun teknik ve yöntemi kazandırmak.
  Dersin İçeriği İslam Düşüncesinde İlim ve Çeşitli Tarifleri, İslami İlimlerin Ortaya Çıkışı, Araştı.rma Konusunu Belirleme, Metin ve Kompozisyonu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir. 4
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur. -
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır. 5
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir. 3
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir. 4
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder. 5
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir. -
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir. 4
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir. 4
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar. -
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır. 5
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir -
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster