ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer TİB500 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bir araştırma konusu belirler.
  2-Araştırma için potansiyel bilgi kaynaklarını tespit eder
  3-Bilgi kaynaklarından bilgiye ulaşmayı uygulamalı olarak gerçekleştirir.
  4-Elde ettiği bilgi ve verileri bilimsel bir ürüne dönüştürmek üzere düzenler.
  5-Bilimsel bir araştırma raporu hazırlama tekniklerini analiz eder.
  6-Bilimsel araştırma raporlarını başkalarıyla paylaşma yöntemlerini ve araçlarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje10016060
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Ders tanıtımı
  2 Seminer konusunun belirlenmesi
  3 Araştırma
  4 Araştırma
  5 Araştırma
  6 Araştırma
  7 Araştırma
  8 Ara Sınav
  9 Seminer raporunun yazılması
  10 Seminer raporunun yazılması
  11 Seminer raporunun yazılması
  12 Seminer raporunun yazılması
  13 Seminer raporunun yazılması
  14 Seminer raporunun yazılması
  15 Seminer raporunun yazılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Tamamı
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Burhan Çonkor

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Ünal

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Hikmetullah Ertaş

  4-)10976 10976 10976

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 11. bsk., Nobel Yay., Ankara, 2002. Genç, İlhan, Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler, Kanyılmaz Mat., 2.bsk., İzmir, 2007. Aynur, Hatice. Akademik Metin Oluşturma Teknikleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2004. Aslantürk, Zeki, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İst., 2004.
  Yardımcı Kitap Genç, İlhan, Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler, Kanyılmaz Mat., 2.bsk., İzmir, 2007. Aynur, Hatice. Akademik Metin Oluşturma Teknikleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2004. Aslantürk, Zeki, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İst., 2004.
  Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili herhangi bir konuda özgün bir araştırma yapmaları, yaptıkları araştırmayı bilimsel ölçütlere göre yazmaları beklenir. Daha sonra da yapılan bu araştırmanın bir topluluk önünde sunulması ve savunulması istenir.
  Dersin İçeriği Seminer, Araştıma, Sunum Yapma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir. -
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur. -
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır. 5
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir. -
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir. -
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder. 4
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir. 5
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir. -
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir. -
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar. -
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır. -
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir -
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster