ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uzmanlık Alan Dersi TİB700 GÜZ-BAHAR 8+0 Z 30
  Öğrenme Çıktıları
  1-Olası tez konularını oluşturur.
  2-Tez konusunu belirler.
  3-Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
  4-Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
  5-Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
  6-Araştırmayı rapor haline getirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1426364
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Yüksek Lİsans Tezi 1001528420
  Toplam İş Yükü(Saat)   896
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     29,87 ---- (30)
  Dersin AKTS Kredisi   30
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Bilgilendirme Toplantısı
  2 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  3 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  4 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  5 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  6 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  7 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  8 Ara Sınav
  9 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  10 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  11 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  12 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  13 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  14 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  15 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Tüm Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ÇAKÜ SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, Ankara, 2006, http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal/tez_ onerisi_hazirlama_ yonergesi.html (13 Mayıs 2006). California Berkeley University Library (2009). APA Style Citations (American Psychological Association). Erişim: [http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf]. EriGim Tarihi: 29 Ağustos 2009. Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır? (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016
  Yardımcı Kitap Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. " "Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997 "
  Dersin Amacı Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
  Dersin İçeriği Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel İslam Bilimleri ile ilgili temel kavram ve problemleri tanıyabilir ve bunlar üzerinde mukayeseli değerlendirmeler yapabilir. -
  2 Temel İslam Bilimlerinin farklı alt disiplinlerinde oluşturulan literatür hakkında yeterli bilgi sahibi olur. -
  3 Kendi başına ve takım olarak bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun akademik eser yazabilme yeteneği kazanır. 5
  4 Temel İslam bilimleri alanındaki klasik ve modern kaynakları anlayabilir ve analiz edip akademik çalışmalarda kullanabilir. -
  5 Temel İslam Bilimleri alanında analitik ve kategorik akıl yürütebilir ve mevcut birikimden yeni bilgiler üretebilir. -
  6 Disiplinler arası araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisini elde eder. 4
  7 Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları sistematik ve tutarlı bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilir. 5
  8 Temel İslam Bilimleriyle ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapabilir ve öneriler sunabilir. -
  9 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilir. -
  10 Temel İslam Bilimlerinin tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrar. -
  11 Temel İslam Bilimleri alanına ait bilgileri kazanma, bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uygulayabilme yetisi kazanır. -
  12 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenir 4
  13 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekler. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster