ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer TAR600 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih çalışmaları konusundaki farklı kuramsal yaklaşımlara hakim olacak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0530150
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60000
  Diğer 020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   212
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,07 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı
  2 Seminer konusunun seçimi
  3 Araştırma yada tez projesi için konu belirleme
  4 Kaynak tarama teknikleri
  5 Araştırma yada tez projesi hazırlama
  6 Seminer sunumu hazırlarken kullanılacak teknikler
  7 Teorik bir konunun seminer olarak hazırlanması
  8 Ara Sınav
  9 Bir araştırma sonuçlarının seminer olarak hazırlanması
  10 Bir araştırma sonuçlarında giriş ve genel bilgilerin yazılması
  11 Bir araştırma sonuçlarında materyal metot bölümünün yazılması
  12 Bir araştırma sonuçlarında bulgular bölümünün yazılması
  13 Bir araştırma sonuçlarında tartışma bölümünün yazılması
  14 Örnek bir seminer hazırlanması
  15 Seminer sunumu
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Uğur ALTUĞ
  Dersi Verenler

  1-)10087 10087 10087

  2-)Doçent Dr Yüksel Özgen

  3-)Doçent Dr Mustafa Kalkan

  4-)Doçent Dr Uğur Altuğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Öğrencilerin ders aşamasında; seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ve öğrencinin ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı konu tez çalışmasına katkı yapacaktır.
  Dersin İçeriği Seminer konusunun seçimi, Araştırma yada tez projesi için konu belirleme, Kaynak tarama teknikleri, Bir araştırma sonuçlarının seminer olarak hazırlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, araştırma yöntem ve tekniklerini ve kuramsal bilgileri etkin bir şekilde kullanır. 4
  2 Sahalarında edindikleri birikimi eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır. 4
  3 Sahalarında bireysel ve bir proje dâhilinde ekip üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 1
  4 Sahalarında edinilen bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. 1
  6 Farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlanmasında yer alır. 1
  7 Yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde) 1
  8 Sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  9 Beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster