ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Araştırma ve Yayın Etiği TAR691 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yayın, etik ve kişisel hakları yorumlar ve analiz eder.
  2-Ana tarihsel ve çağdaş etik yaklaşımları yorumlar.
  3-Bunları kendi bakış açısı ile karşılaştırır ve değerlendirir.
  4-Etik bakış açısını karşılaşacakları sorunlara uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12560
  Ödevler2010550
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   232
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,73 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Etik nedir?
  2 Etik nedir?
  3 Ana Etik Yaklaşımlar
  4 Ana Etik Yaklaşımlar
  5 Bilimde Kişisel Haklar
  6 Bilimde Kişisel Haklar
  7 Bilim Olarak Tarih ve Etik
  8 Ara Sınav
  9 Bilim Olarak Tarih ve Etik
  10 Tarih ve diğer sosyal bilimler
  11 Tarih yönteminde etik
  12 Tarih yönteminde etik
  13 Bir bilim olarak tarih, felsefe arasındaki etik ilişkisi
  14 Bir bilim olarak tarih, felsefe arasındaki etik ilişkisi
  15 Bilim ve bilimsel hırsızlık
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Güner DOĞAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Güner Doğan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Burke, P. Tarih ve Toplumsal Kuram, çev.Mete Tunçay, İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994. 2- Carl Edward H. Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Gürtürk, İstanbul: İletişim Yayınları, 1996. 3-Togan Zeki V. Tarihte Usul, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1969. 4-Frankena W. Ethics, New Jersey: Prentice Hall, 1970, 5-Jonas H. The Imperative of Responsibility In The Search of an Ethics for The Technological Age, Chicago: University of Chicago Press, 1985. 6-İoanna Kuçuradi, Etik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2010.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersle birlikte, öğrencilere geçmiş ve günümüzdeki etik yaklaşımlar sunularak bunların tartışılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Ve bunun yanında, doktora öğrencisinin takip etmesi gerektiği usuller öğretilir.
  Dersin İçeriği Öğrenciler, bu dersin sonunda; 1-Yayın, Etik ve Kişisel hakları bilir, 2-Ana tarihsel ve çağdaş etik yaklaşımlarını bilir, 3-Bunları kendi bakış açısı ile karşılaştırabilecek, 4-Etik bakış açısını karşılaşacakları sorunlara uygulayabilecek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, araştırma yöntem ve tekniklerini ve kuramsal bilgileri etkin bir şekilde kullanır. 3
  2 Sahalarında edindikleri birikimi eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır. 2
  3 Sahalarında bireysel ve bir proje dâhilinde ekip üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 3
  4 Sahalarında edinilen bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. 3
  6 Farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlanmasında yer alır. 4
  7 Yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde) 4
  8 Sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 5
  9 Beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster