ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uzmanlık Alan Dersi(Yükseklisans Tezi) STA 600 GÜZ-BAHAR 8+0 Z 30
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, araştırma yöntem ve tekniklerini ve kuramsal bilgileri etkin bir şekilde kullanır.
  2-Sahalarında edindikleri birikimi eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır.
  3-Sahalarında bireysel ve bir proje dâhilinde ekip üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir.
  4-Sahalarında edinilen bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
  5-Sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır.
  6-Farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlanmasında yer alır
  7-Yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)
  8-Sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1265780
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 100155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   897
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     29,9 ---- (30)
  Dersin AKTS Kredisi   30
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yapılacak tez çalışması konusunun tespiti
  2 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  3 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  4 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  5 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  6 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  7 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  8 Ara Sınav
  9 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  10 Tez çalışması konusunda literatür taraması
  11 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  12 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  13 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  14 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  15 Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ Yrd. Doç. Dr. Arzu EVECEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ Doç. Ersoy Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ Yrd. Doç. Emre ŞEN Yrd. Doç. Nuray Akkol
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Nuray Akkol

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Tunç Boran

  3-)Doçent Dr Ersoy Yılmaz

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Demirkol

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Dönmez

  6-)Doktor Öğretim Üyesi Seçil Ermiş İpek

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Serkan Vural

  8-)Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen

  9-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  10-)10762 10762 10762

  11-)Doktor Öğretim Üyesi Arzu Evecen

  12-)Doktor Öğretim Üyesi Şadi Karaşahinoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanat ve tasarım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. 4
  2 Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olur. 3
  3 Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olur. 2
  4 Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve alan bilgilerinden yararlanır. 5
  5 Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir. 4
  6 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olur. 3
  7 Sanat çalışmalarını eleştirel bakış açısıyla yorumlar. 4
  8 Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları açıklayabilecek yetkinlikte olur. 3
  9 Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olur. 4
  10 Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olur. 3
  11 Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster