ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce I YDİ101 GÜZ 2+0 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler karşısındakini selamlar ve kendisini tanıtır, vedalaşır.
  2- Sınıfiçi İngilizcesini anlar ve kullanır.
  3-Başkasının sağlığı hakkında sorular sorar.
  4-Temel seviyede kişisel bilgi paylaşımı yapar.
  5-Çevresindeki, sahip olduğu nesneleri tanımlar, onlar hakkında konuşur.
  6-Aile üyeleri ve ilişkileri hakkında konuşur.
  7-Hem kendi kıyafetlerini ve dış görünüşünü hem de başkalarınınkileri tanımlar.Saati söyler ve hangi saatte ne yaptığını, rutinlerini anlatır.
  8-Sevdiği sevmediği şeyleri anlatır.Nesnelerin yerlerini, evleri, binaların yerlerini anlatır, harita okur.Haberler ve güncel olaylar hakkında konuşur, yorum yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   53
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,77 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Greetings, - Alphabet, - Countries and nationalities, - Classroom language
  2 Greetings, - Countries and nationalities, - Relationships, - Numbers, - Jobs
  3 The verb ?be? (I, you, he, she, it, we, they),
  4 Possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their)
  5 Question words (who, what, where, how), - a/an
  6 Personal items, - Colors, - Items related to travelling, - Family members, - Clothes, - Opposite adjectives, - Physical appearance
  7 This/that/these/those, - The verb ?be?, - Plurals (regular/irregular), - Possessive case
  8 Ara Sınav
  9 Whose?, - The verb ?have got?, - Adjectives
  10 Telling the time, - TV programmes, - Days of the week, - Free-time activities, - Daily routines, - Ways of getting around, - Household chores
  11 Present Simple, - What time / When
  12 Prepositions of time, - Adverbs of frequency
  13 Rooms and parts of a house, - Furniture and appliances, - Places in a town or city, - Addresses, Buildings, - Locations and directions, - Ordinals, - Adjectives describing homes
  14 There is / There are, - Prepositions of place, - a/an/the
  15 Object personal pronouns, - Imperative
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe/İngilizce
  Dersin Koordinatorü Oktay YAZICI, Salih POTUKOĞLU, Selahattin EVREN, Hatice KIZILKAYA, Ayşe İrem KÜTÜKOĞLU, Seda YAZICI, Seda YILMAZ SAKA, Zeynep MADEN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Selahattin Evren

  2-)Öğretim Görevlisi Oktay Yazıcı

  3-)Öğretim Görevlisi Abdulkadir Gökmen

  4-)Öğretim Görevlisi Hatice Kızılkaya

  5-)Öğretim Görevlisi Ayşe İrem Kütükoğlu

  6-)Öğretim Görevlisi Seda Yazıcı Köksal

  7-)Öğretim Görevlisi Seda Yılmaz Saka

  8-)Öğretim Görevlisi Salih Potukoğlu

  9-)Öğretim Görevlisi Zeynep Maden

  10-)Öğretim Görevlisi Rabia Aksoy Arıkan

  Ders Yardımcıları --
  Kaynaklar Traveller (mm publications) Beginner (first 4 modules of the student?s book)
  Yardımcı Kitap Traveller (mm publications) Beginner (Workbook, first 4 modules), ders CD?si, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili internet siteleri.
  Döküman Çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.
  Dersin İçeriği Greetings, - Names, - Countries and nationalities, - Classroom language ? Numbers, - Classroom objects Colors, - Personal items, - Jobs, - Adjectives, - Telling the time The verb ?be? (I, you, he, she, it, we, they), - Possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their), These/those, - Plurals, - The verb ?can?, - a/an, - Who Everyday activities, - Days of the week, - jobs, - Free-time activities, - Types of music, - Types of films, - Technology words Present Simple, - Prepositions of time. ? Would like to / want to, - like/love/enjoy/hate/can?t stand + v(ing), Adverbs of frequency, - How often/once-twice, - When? Family, - Furniture and appliances, - Rooms and parts of a house, - Prepositions of place, - Places in a town-city, - Seasons, - The weather, - Letters and e-mails Present Progressive, - whose?, - Possessive pronouns, - There is/there are an/an/the, - Present simple vs Present Progressive, - why / because Containers, - Food and drink, - Food courses,- parts of the body, - Ailments, - Fitness words Countable/uncountable nouns, - some/any/no, - how much/ how many Much/many/a lot of/ lots of/a few/a little, - Object personal pronouns, - The verb ?should?
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster