ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili I TDİ101 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dilin insan hayatındaki önemini açıklar.
  2-Dillerin doğuşu ile dilin özelliklerini öğrenir.
  3-Türk dilinin özelliklerini ve zenginliğini kavrar.
  4-Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin yazılı anlatımdaki gerekliliğini görür.
  5-Özel veya resmî teşebbüslerinde dili kurallarına uygun olarak doğru kullanır.
  6-Günümüzdeki dil problemlerinin çözümünü kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi
  2 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
  3 Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi
  4 Türkçenin ses özellikleri, ses olayları
  5 Türkçenin şekil özellikleri
  6 Kelime türleri
  7 Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Kelime öbekleri
  11 Cümle bilgisi (Cümleyi meydana getiren unsurlar)
  12 Cümle türleri
  13 Yazım kuralları
  14 Noktalama işaretleri
  15 Dil yanlışları (Sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Fikret KEDERSİZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fikret Kedersiz

  2-)10049 10049 10049

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Seval Kasımoğlu

  4-)Öğretim Görevlisi Kazım Çandır

  5-)Öğretim Görevlisi Mustafa Alan

  6-)Öğretim Görevlisi Bestami Bilge

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Bursa 2000.
  Yardımcı Kitap AKSOY Ömer Asım, Dil Yanlışları, TDK Yayınları, Ankara 1980. ERCİLASUN Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2009. Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu, Ankara 2012.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dille ilgili temel kavramları öğretmek; Türkçenin ses, yapı, anlam ve söz dizimi özellikleri hakkında bilgi vermek; yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin metin için önemini kavratmak; doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini göstermek
  Dersin İçeriği Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster