ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Dili II TDİ102 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anlama ve ifade etmekle ilgili temel becerileri kazanır.
  2-Anlatım düzeni ve anlatım biçimlerini tanır.
  3-Sözlü ve yazılı anlatım türlerini ayırt edebilir.
  4-Sözlü ve yazılı anlatımda başarının çalışmaya bağlı olduğunu kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   52
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,73 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okuma türleri ve okuma yöntemleri
  2 Kompozisyon (tema, konu, hayal)
  3 Kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları
  4 Paragraf ve paragraf oluşturma
  5 Anlatım düzeni ve biçimleri
  6 Edebî nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal)
  7 Edebî nitelik taşıyan yazılar (hikâye, roman, tiyatro )
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Düşünce ve bilgi aktaran yazılar (makale, deneme)
  11 Düşünce ve bilgi aktaran yazılar (eleştiri, fıkra, sohbet, gezi, hatıra, röportaj, biyografi )
  12 Yazışmalar (dilekçe, öz geçmiş, resmi yazılar)
  13 Yazışmalar (mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru)
  14 Güzel, etkili, doğru konuşma
  15 Sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fikret Kedersiz

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Seval Kasımoğlu

  3-)Öğretim Görevlisi Kazım Çandır

  4-)Öğretim Görevlisi Mustafa Alan

  5-)Öğretim Görevlisi Bestami Bilge

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Bursa 2000. Şerif AKTAŞ, Osman GÜNDÜZ, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek; dili kullanarak doğru bir iletişim kurmanın kişisel ve toplumsal olarak önemini benimsetmek; yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını göstermek; yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanıtmak.
  Dersin İçeriği Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebî nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikâye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (makale, deneme, eleştiri, fıkra, sohbet, gezi, hatıra, röportaj, biyografi), yazışmalar (dilekçe, öz geçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster