ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Sanat Tarihi PEY102 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım felsefesi hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği kazanır
  2-Peyzaj tasarım pratiği hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği kazanır
  3-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları bilir
  4-Toplumların yaşam şekilleri, gelenekler, din, ticaret, savaşlar ve zenginlik gibi unsurların peyzaj sanatına etkileri hakkında bilgi edinir
  5-İlkçağ, Ortaçağ ve Rönesans bahçeleri hakkında bilgi edinir
  6-Fransız barok stil bahçeleri ve İngiliz doğal stil bahçeleri hakkında bilgi edinir
  7-Uzakdoğu bahçeleri, İslam ve Hıristiyan toplumlarında peyzaj sanatının gelişimi hakkında bilgi edinir
  8-Türk peyzaj sanatının değişik dönemlerdeki gelişimi hakkında bilgi edinir
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Akdoğan, G. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 528, Ders Kitabı: 173, Ankara, 290 sy. 1974.
  Yardımcı Kitap 1. Gültekin, E. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 202. Adana, 1998. 2. Hunt, J.D. Gardens and the picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture. MIT Press. London. 1992. 3. Jellicoe, G. Landscape of Man, Thames and Hudson. 1975. 4. Nurlu, E., Erdem, Ü. Peyzaj Sanatı Tarihi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s:114, 1994. 5. Harward Ders Notları 6. Oxford Ders Notları
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj sanatının tarihi gelişimini öğrenmek
  Dersin İçeriği Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları. Sanat çeşitleri Neolitik Dönem Öncesi Peyzajlar İlk çağ Peyzaj Sanatı Türkiye üzerindeki eski uygarlıkların ve sanatlarının tanıtımı Mezopotamya Peyzajları Eski Yunan Peyzaj Sanat Tarihi Eski Roma Peyzaj Sanat Tarihi Orta çağ Peyzaj Sanatı İslam Peyzaj Sanatı Türk Peyzaj Sanatı Uzak doğu Bahçe Sanatları İtalyan Rönesans Bahçe Sanatı Fransız Rönesans bahçe sanatı İngiliz Bahçe Sanatı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster