ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şehir ve Bölge Planlama PEY309 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Şehircilik kavramlarını, kent planlamada uygulama araçlarını ve yöntemlerini belirler.
  2-Şehirciliğin gelişim süreci ve değişen şehir formlarını kavrar.
  3-Konut alanları ve konut alanları planlamasında kullanılan temel kavramları açıklar.
  4-Kentleşme ve kentlileşme sürecini açıklar.
  5-Ulaşım tipleri ve kavşakları ve meydanları açıklar.
  6-Yerleşme alanlarında planlama-yenileme, şehir yenileme kapsamı ve kavramlarını açıklar.
  7-Şehircilik ve Peyzaj Mimarlığı ilişkisini ve önemini kavrar.
  8-Açık alanları (Serbest-Yeşil Alanlar) değerlendirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Mutlu A., Reyhan H., Doğan HH. 2016. Kentleşme. Palme yayınları. ISBN: 978-605-355-539-1. 2. Şahin Y. 2015. Kentleşme politikası. Ekin yayınları.ISBN: 978-605-327-250-2. 3. Keleş R. 1972. Türkiye de şehirleşme, konut ve gecekondu.Gerçek yayınevi.
  Yardımcı Kitap 1. Türkoğlu, H., 2002. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları. 2. Yüzer, M.A., 2004. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. 3. Yirmibeşoğlu, F., 2006. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. 4. Özgüç Erdönmez İ. M., 2009. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Ülkelerin ekolojik doğal dengesinin korunması, onarılması ve geliştirilmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki peyzaj planlamaları ile ele alınmak zorundadır. Peyzaj mimarlarının da şehir ve bölge planlama konularında konunun uzmanları ile işbirliği içinde çalışabilmesi için, şehir ve bölge planlama konusunda gerekli bilgilerle donatılmasıdır
  Dersin İçeriği Kentleşme, kentleşme sorunları, çevre konularını ve kent kuramlarını içermektedir. Ayrıca, kent ve bölge planlaması, küreselleşme ve küresel kentler değerlendirilmektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster