ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Proje IV PEY302 BAHAR 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım süreci ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2-Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması ve röleve yapar.
  3-Alan envanter ve analizi (Sörvey) yapar.
  4-Konsept plan(Leke planı), ön tasarım planı (Öneri plan/Avan proje) ile Master plan (Kesin proje) tasarlar.
  5-Yapısal peyzaj tasarımı yapar.
  6-Bitkisel peyzaj tasarımı yapar.
  7-Detay paftası çizer.
  8-Kesit, görünüş ve perspektif paftası tasarlar.
  Ön Koşul PEY201 Proje I
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Nazan Kuter

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seçkin, B., 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği. İ.Ü. Yayın No: 4105, Orman Fakültesi Yayın No: 453., 528s., İstanbul. 2. Bayçın Korkut, A., Şişman, E.E., Özyavuz, M., 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri, 419s., İstanbul. 3. Karagüzel, O., Ortaçeşme, V., Mansuroğlu, S., Atik, M., Sayan, S., Erdoğan, R., 2011. Peyzaj Mimarlığı Ders Notu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi, Yayın No:10, 2. Baskı, 85 s., Antalya. 4. Karagüzel, O., Atik, M., 2014. Bitkisel Tasarım. Akdeniz Üniversitesi Yayınları No: DK5, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 104s., Antalya.
  Yardımcı Kitap Lynch, K.,1960. Image of the city. MIT& Presedent and Fellows of Harvard Collage, USA. VanDerZanden, A.M., Rodie, S.N.,2008. Landscape Design Theory and Application. Thomson Delmar Learning, Canada. Hannebaum, L. 1990. Landscape Design: A practical Approach, Prentice Hall, New Jersey. Hannebaum, L. G.,2001. Landscape Design. A Practical Approach (5th edition), Prentice Hall Holden, R. 1996. Lanscape Design, Laurence King, London. Williams, R. 1996. Garden Planning, Reed International Books Limited. Mc. Harg, I.L., 1969. Design with Nature. The Natural History Press. Gard in City. New York. Laurie, M. 1976. An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London. Fabos, J. G. 1985. Land Use Planning from Global to Local Challege. A Dowden &Culver book Chapman and Hall New York. Gülez, S., 1998. Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi . KTÜ Orman Fakültesi Trabzon. Pamay, B., 1971. Park ?Bahçe ve Peyzaj Mimarisi .İ.Ü Orman Fakültesi İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Daha önce alınan temel bilgileri de kullanılarak peyzaj tasarımı ilke ve yaklaşımlarını öğretmek ve bunu gerçek bir alana ilişkin proje yaptırarak, öğrencinin doğrudan katıldığı uygulamalı bir eğitim şeklinde vermek amaçlanmıştır. Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelini oluşturan tasarım sürecini ve bu süreci oluşturan aşamalara ait paftaların hazırlanmasında gerekli bilgi ve beceriyi bir kıyı alanı örneğinde öğretmek amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Peyzaj tasarım aşamaları ile detay çizimlerinin yapılması, kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesini içermektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster