ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkileri Fizyolojisi PEY108 BAHAR 2+2 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin yaşamları süresince meydana gelen olayları ve bu olayların gerçekleşmesinde etkili madde değişimlerini açıklar.
  2-Madde değişimleri sonucu bitkilerde ortaya çıkan çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili sorunları açıklar.
  3-Bitki yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile ilgisini açıklar.
  4-Çeşitli yetiştiricilik uygulamalarının fizyolojik yönden etkinliğini değerlendirir.
  5-Bitki besin elementlerinin alınma, bitkide taşınma mekanizmalarını yöntemlerini açıklar.
  6-Bitkilerde kaç türlü fotosentez metabolizması olduğunu ve fotosentez ürünlerinin taşınmasını açıklar.
  7-Süs bitkilerinde büyüme ve çiçek oluşumunu kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kacar, B. 2015. Genel Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları, s. 597, Ankara. 2. Özen, Ç. H. ve Onay, A. 2013. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 578, 2. Baskı, s.331, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Mauseth, D. James. 2012. Botany, Bitki Biyolojisine Giriş. Nobel yayınları. 2. Beck, B. Charles.2011. Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş. Nobel Yayınları 3. Kacar, B., Katkat, A.V. ve Öztürk, Ş. 2010. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 848, 4. Baskı, s.556, Ankara.
  Döküman Ders notları, Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvarda gerekli alet cihaz ve malzemeler.
  Dersin Amacı Bitkilerin üstün nitelik ve nicelikte yetiştirilmeleri için bitkilerde cereyan eden fizyolojik olayların bilinmesi amacıyla, fizyolojik olayların meydana gelmesi, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin temel sorunları fizik ve kimya yasalarına göre açıklamak, bu sayede bitkilerde birbirine girmiş fizyolojik olayları teker teker ele alıp inceleyerek bitki yaşamına ışık tutmaktır. Bununla beraber büyüme ve çiçek oluşumu kavranacaktır.
  Dersin İçeriği Bitkilerin önemli yaşamsal olayları nedenleri ile birlikte içermektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster