ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Onarım Teknikleri PEY306 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj bozulması ve nedenlerini belirler.
  2-Peyzaj onarım tekniğinde yöntemleri, yöntem seçimini, planlamayı ve uygulamayı kavrar.
  3-Kitle hareketlerine karşı önlemleri değerlendirir.
  4-Yüzeysel, oyuntu ve yatak erozyonuna karşı önlemleri analiz eder.
  5-Çıplak yamaç ve şevlerin biyoteknik yöntemlerle korunmasını değerlendirir.
  6-Kar ve çığ zararlarına karşı alınması gereken önlemleri kavrar.
  7-Yerüstü maden alanlarının iyileştirilmesi yöntemlerini analiz eder.
  8-Ulaşım ve yapısal yerleşim alanlarında güvenliğin artırılması, gürültü azaltılması vb önlemleri uygular.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Görcelioğlu, E. 2002. Peyzaj Onarım Tekniği, İÜ Yayın No. 4351,Orman Fakültesi Yayın No. 470, ISBN 975-404-665-4, İstanbul 2. 3. Yavuzşefik, Y., Uzun, O. (2005). Peyzaj Onarım Tekniği. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No:1, Düzce
  Yardımcı Kitap 1. Akpınar, N., 1994: Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Doğa Onarımı Çalışmalarının Milas-Sekköy Açık Kömür Ocağı Örneğinde İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD., (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 277s.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Peyzaj bozulma tipleri ve onarım yöntemleri hakkında bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği Antropojenik etkiler ile bozulmuş olan peyzajın bozulma nedenine göre yeniden kazanımı için izlenen bilgiler ve yöntemler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster