ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyonel Planlama PEY314 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Serbest zamanın önemini ve fonksiyonlarını öğrenir ve zamanı etkin kullanma konusunda kendisini geliştirir.
  2-Rekreasyona ilişkin kavramları tanımlar.
  3-Rekreasyon kaynaklarını değerlendirir.
  4-Rekreasyonel Planlaması ve aşamalarını öğrenir, rekreasyon planı kavramlarını tanımlar.
  5-Rekreasyon planlamasıyla ilgili yasal mevzuatı, ilgili birimleri ve görevlerini kavrar.
  6-Rekreasyon planlamasıyla ilgili sorun ve çözüm yollarını değerlendirir.
  7-Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli rekreasyon planlaması örneklerini analiz eder.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar 1. Karaküçük, S. 2008. Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Gazi Kitabevi, 423 s., Ankara. 2. Yılmaz Vd. 1995. Ankara Metropolitan Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması Ve Kent Yakın Çevresi Açık Yeşil Alanları İle İlişkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1418, Ankara. 3. Sözen, N. 1995. Rekreasyon Kaynakları Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara. 4. Akesen, A. 1982. Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi Ve Açıkhava Rekreasyonu Planlamalarındaki Önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B. 32(1):216-223. 5. Gold, S. M., 1980, Recreation Planning And Design, Isbn 0-07-023644-5.Mc Graw-Hill Book Comp., New York. 6. Uzun, G. Altunkasa, F.M., 1991. Rekreasyonel Planlamada Arz ve Talep, ÇÜ Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 6, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 1 Adana.
  Yardımcı Kitap 1. Altunkasa F. M. 1998. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:54, Adana.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Dersin amacı rekreasyon planlaması, rekreasyon plan öğeleri, çeşitleri, aşamaları, ilgili politikalar konusunda bilgi vermek ve Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki rekreasyon planlama sistemlerinin karşılaştırılarak irdelenmesidir. Ayrıca bunlara ilişkin sorun ve çözüm yollarının incelenmesidir.
  Dersin İçeriği Rekreasyon ve serbest zaman kavramı, rekreasyonun tarihçesi, özellikleri, sınıflandırılması, rekreasyonel taşıma kapasitesi, rekreasyonel planlama ve aşamaları, rekreasyonel planlamada teoriden pratiğe amaçların analizi ve alternatifleri, ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler, kentsel ve kırsal rekreasyon planlama, rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini kapsamaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster