ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çatı ve Teras Bahçeleri PEY316 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çatı ve teras bahçelerinin kent ekolojisine ve kent peyzajına katkılarını kavrar.
  2-Çatı ve Teras Bahçeleri teorisini öğrenir.
  3-Disiplinler arası bağlantı kurabilir.
  4-Konstrüksiyona hakim olur.
  5-Yapı Malzemelerine hakim olur.
  6-Çatı ve Teras Bahçelerini tasarlayabilir.
  7-Uygulamaları takip edebilir.
  8-Proje Detayları üretebilir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özgür Burhan Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Barış, E.M., Yazgan, M., Erdoğan, E., 2003. Çatı Bahçeleri. SASBÜD Yayınları.
  Yardımcı Kitap Güneş, G. 1996. Ankara Kenti Ekolojik Koşullarında Çatı Bahçesi Düzenleme İlkeleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. Anonymous. 2010. Theme Landscape Architecture, Vol 2, Archiworld, ISBN: 8957703241. Thompson, J. W. And Sorvig, K. 2000. Sustainable Landscape Construction. Island Press, Washington. Harris, C. W. And Dines, N. T. 1998. Time Saver Standards for Landscape Architecture, Mc Graw Hill.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Bu derste, çatı ve teras bahçelerinin konstrüksiyon ve bitkilendirme aşamaları ve detaylarına ait bilgi ve görüş edinilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi, Çatı Bahçelerinin tanımı ve önemi. Çatı Bahçelerinin Tarihsel Gelişimi Çatı Bahçelerinin İşlev ve Özellikleri, Çatı Bahçelerinin Ekolojik Yararları Çatı Bahçelerinin Ekonomik, Estetik ve Psikolojik Yararları Çatı Bahçelerinin Tasarım Aşamaları, Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Su İzolasyonu, Yalıtım) Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Drenaj, Filtre Tabakası, Ayrım Tabakası, Kök Koruma Tabakası) Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Ankraj Elemanları, Elektrik Düzeni, Döşeme, Havuzlar ve Sulama Sistemi) Çatı Bahçelerinin Yük Taşıma Kapasitesi, Çatı Bahçelerinin Statik Özellikleri, Taşıyıcı Sistemlerle İlgili Tanımlar Çatı Bahçelerinde Bitkisel Düzenleme Esasları Bitkilendirme Tipleri ve Yetiştirme Ortamı ve Özellikleri Çatı Bahçelerinde Bitki Seçimi Yapılarda Çim Yüzey Uygulanması, Çatı Bahçelerinde Emniyet ve Güvenlik Çatı Bahçelerinde Bakım Bazı Çatı Bahçesi Örnekleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster