ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Peyzaj Tasarımları PEY408 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel peyzaj alanlarının tasarımı hakkında detaylı bilgileri kavrar.
  2-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları tanımlar ve uygulama örneklerini özetler.
  3-Peyzaj tasarım pratiği hakkında bilgiyi analiz eder.
  Ön Koşul PEY208 Bitkisel Tasarım, PEY303 Peyzaj Konstrüksiyonu, PEY306 Engelliler İçin Tasarım
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Temiz, B. K. ve Mcleod, V. (2012). Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 2. Yılmaz, B. (2012). Projeler Yapılar 6: Peyzaj Tasarımı. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3. Kolektif (2011). Projeler Yapılar 3: Eğitim Yapıları. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Tanrıverdi, F., 1987. Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metodları, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 643, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 291, ISBN 975 442 001 7, Erzurum. 2. Largo, J., 2001. Site Analysis. John Wiley and Sons, New York. 3. Booth, N. K., 1983. Basic Elements of Landscape Architectural Design. Prosp. Heights, Ilinois: Waveland Pres 4. Booth, N. K.& Hiss, J.E.,1991. Residential Landscape Architecture. Engelwoods Cliffs, New Jersey: Prentice Hall 5. Odabaşı, U. A. 1997. Tarihi Süreç İçerisinde Anadolu Mezarlıkları ve Çağdaş Bir Yaklaşımla Ankara Kenti için Örnek Bir Mezarlık Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara. 6. Yılmaz, S., 1999. Hayvanat Bahçeleri Tasarımı Üzerine Bir Araştırma -Mekânsal Farklılığın Ziyaretçi Algısına Etkileri. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999,Trabzon. 7. Anonymous. 2010. Theme Landscape Architecture, Vol 2, Archiworld, ISBN: 8957703241. Loft Publication, 2012. Urban Landscape, China.
  Döküman -
  Dersin Amacı Farklı peyzaj kullanım tipolojilerine yönelik güncel tasarım yöntem ve yaklaşımlarını tanıtmak.
  Dersin İçeriği Kıyı, hastane, anma, eğitim, konut vb. peyzajların tasarımına ilişkin bir çok uygulanmış projenin/tasarımın incelenmesini içermektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster